Inkoppling av ny vattenöverföringsledning i Berghem

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Bygget med ny överföringsledning för vatten och avlopp samt gång- och cykelväg mellan Skene och Berghem har pågått hösten/våren 2019/2020 och är inne i sin slutfas.

Inkoppling av vatten i befintligt system kommer att ske onsdag 10/6 mellan kl 20.00–02.00. Detta innebär att vattnet kommer att vara avstängt under denna tid. Vänligen bunkra upp med vatten i god tid innan.

Information på sms skickas ut innan arbetet påbörjas och efter arbetet har avslutats.

Delaktiga i inkopplingsarbetet är Marks kommun, Veidekke och Skanska.

Kontakta projektledare Viktor Larsson vid frågor:

E-mail viktor.larsson2@mark.se

Telefon 0320 21 71 70

Teknik och serviceförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun