Sms-varning vid driftstörning

kvinna med mobiltelefon i hand.

Foto: Eugenio Marongiu, Mostphotos

Senast uppdaterad den 19 december 2022

Nu kan du få en varning via SMS när det exempelvis inträffat en vattenläcka.

Marks kommun använder en invånarportal från Everbridge för att skicka sms eller automatiskt röstmeddelande vid avbrott eller annat problem med ditt vatten eller avlopp.

Så fungerar det

Tjänsten tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Mark. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus.

Du som har skyddat nummer

Om du har t.ex. skyddat nummer, företagsmobil eller kontantkortstelefon kan du själv behöva lägga till dina kontaktuppgifter. Likadant om du vill koppla flera fastigheter, t.ex. fritidshus, till ditt telefonnummer.

invånarportalen kan du kontrollera dina uppgifter, lägga till fler telefonnummer och adresser eller ta bort uppgifter.

 

Har du fler telefoner eller fastigheter?

Där kan du också lägga till fler telefonnummer (till exempel numret till din jobbmobil) och fler adresser. Detta är bra för dig som äger flera fastigheter eller som vill få information om driftstörningar hos t ex äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.

Publicerad av: Marks kommun