Sjöledning i Lygnern

Senast uppdaterad den 4 juli 2022

Under flera år har Marks kommun arbetat med att bygga överföringsledningar för vatten och avlopp mellan orterna i nordväst.

2020 blev arbetet klart hela vägen mellan Skene, Hyssna, Sätila och Ubbhult. Därmed blev det möjligt att bygga ut i byar och sommarstugeområden där kommunalt VA (vatten och avlopp) behövs.

Dyrenäs och Flohult är två områden som är viktiga att ansluta för att säkra en god vattenkvalitet i Lygnern.

Kommunen har undersökt olika alternativ och valt sjöledningar för att få en driftsäker utbyggnad, med minimal miljöpåverkan, minimal belastning på privat mark, minimalt behov av drift och underhåll samt till låga kostnader. 

Kommunen har nu lämnat in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet skickas nu in till Mark- och miljödomstolen som kommer att handlägga ärendet fram till ett domslut. Förhoppningen är VA-utbyggnad till Flohult och Dyrenäs som kan påbörjas hösten 2023.

Publicerad av: Marks kommun