Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

VA byggs ut i Fritsla

Senast uppdaterad den 29 maj 2019

Marks Kommun kommer under perioden juni till oktober 2019 att utföra utbyggnad av vatten- och avloppsledningar utmed Limsjövägen i Fritsla.

Limsjövägen kommer därför under den perioden att vara avstängd för genomfartstrafik.

Kontakt

Vid frågor kontakta Johan Eriksson – Projekttekniker VA
Telefon: 0320-217364

Publicerad av: Marks kommun