Vatten- och avloppsplan

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

Marks kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan). I den anges bland annat hur kommunen ska arbeta med vatten- och avloppsfrågor.

Det övergripande syftet med planen är att uppnå en långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning för alla i kommunen.

Vatten- och avloppsplanen hittar du bland kommunens styrdokument. Klicka på länken nedan för att komma till sidan!

https://www.mark.se/politik-och-organisation/styrdokument/invanare/

Publicerad av: Marks kommun