Vatten- och avloppsplan

Senast uppdaterad den 16 oktober 2023

Marks kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan). I den anges bland annat hur kommunen ska arbeta med vatten- och avloppsfrågor.

Det övergripande syftet med planen är att uppnå en långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning för alla i kommunen.

Publicerad av: Marks kommun