Fritslaskolan

Senast uppdaterad den 10 maj 2021

Fritslaskolan är en skola för framtiden med rötterna i historisk kultur- och textilbygd. Här går cirka 410 elever, årskurs F-9.

På Fritslaskolan är de flesta pedagoger legitimerade. Skolans elever har de senaste åren haft högt meritvärde. Det finns tre förskolelärare som tillsammans med två andra anställda ansvarar för våra tre grupper i förskoleklass. Vi har tre fritidspedagoger som tillsammans med sju andra fritidsanställda ansvarar för fritidshemmen.

Skolan har en mycket god elevmiljö, där både ledning, elevhälsa och övrig personal jobbar nära tillsammans med elever och vårdnadshavare för att främja, förebygga och lösa eventuella konflikter.

Vi har en fulländad elevhälsa bestående av rektorer, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- och yrkesvalsledare, specialpedagog och speciallärare.

Skolåret 2019/20 har vi fyra förstalärare som jobbar med skolutveckling enligt vår verksamhetsplan där fokus är

  • Alla elever ska alltid veta vilka mål de jobbar mot
  • Alla elever ska veta HUR de når målen
  • Alla elever ska ha rätt ståd och rätt utmaning genom en varierad undervisning
  • Elever, vårdnadshavare och anställda ska känna trygghet och trivas i/med skolan

Alla personal arbetar med PALS. PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter. Alla elever ska nå så långt som möjligt. 

Skolan ligger mitt i byn Fritsla, två mil sydväst om Borås. Här finns rika rekreationsmöjligheter och fina idrottsanläggningar med en stor hall, flera fotbollsplaner och en utomhusbassäng. Fritslaskolan har cirka 410 elever från förskoleklass till år 9. Skolan har tre olika ”hus”; C-huset med åk 1 till 3, A-huset med åk 4 till 6 och B-huset med åk 7 till 9, Förskoleklass har egna lokaler med nybyggd lekplats.

Förskoleklass till år 2 har integrerat fritidshem och det finns också ett fritidshem för de äldre eleverna på fritidsgården på Kungaberg.
Vi strävar efter att dela in eleverna i flexibla grupper allt efter behov och ålder. Varje pedagog är ”mentor” för 10 till 12 elever och ansvarar för utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen. 

För att se Fritslaskolans upptagningsområde och rätten till skolskjuts klicka här.

Publicerad av: Marks kommun