Informationsträff

Senast uppdaterad den 2 juni 2022

Välkommen till infoträff om vuxenutbildningens arbetsplatsförlagda kockutbildning!

Funderar du på att förstärka dina praktiska och teoretiska yrkeskunskaper? Tänker du att det vore en bra idé att få allt du vet och kan på pränt för att ytterligare stärka din kompetens och yrkesstolthet? Känner du att nu är tiden här för att ta nästa steg i utvecklingen på ditt arbete? Anledningarna till att förkovra sig kan vara många.

Här kommer så en gyllene möjlighet att få veta mer om vuxenutbildningens arbetsplatsförlagda kockutbildning.

Onsdag den 16 juni finns Frida Lind, lärare och ansvarig för utbildningen, på plats i vuxenutbildningens lokaler på Kunskapens Hus och presenterar utbildningen samt svarar på frågor. Medverkar på träffen gör även eleverna David Petterson och Arja Hassellund som båda precis har slutfört sin utbildning.

Anmälan

Anmälan till Frida Lind via telefon 073 962 90 18 eller via e-post: frida.lind@mark.se

Senast söndag den 13 juni behöver vi veta hur många som är intresserade.

Plats: Kunskapens Hus, Varbergsvägen 6 i Skene. Frida möter upp innanför stora entrén vid receptionen.

David, kock på Kunskapens Hus, har utbildat sig samtidigt som han har arbetat. David kan svara på frågor kring vilka utmaningar utbildningen bjudit på för honom samt hur han har fått arbete och utbildning att fungera ihop på ett bra sätt.

Arja, idag kock på Solgård i Fritsla, bestämde sig vid 57 års ålder för att byta yrkesbana i livet från undersköterska till kock. Arja kan svara på frågor kring hur det kändes att ta detta stora steg i arbetslivet och hur hon har hanterat de utmaningar som uppkommit längs med utbildningens väg.

För inspiration, titta på kockelevernas egna bilder från sina arbetsplatser: http://bit.ly/veckans_foto

Varmt välkommen!

Publicerad av: Marks kommun