Agenda 2030 – för hållbar utveckling

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Foto: De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Senast uppdaterad den 12 maj 2023

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling som togs fram av FN år 2015. Agendan innehåller 17 mål som alla världens länder ska arbeta med till år 2030.

Agenda 2030 syftar till att ta slut på fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet samt skydda planeten och dess naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver vi arbeta med både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Agenda 2030 i Marks kommun  

En kommun är en viktig aktör för att påverka Agenda 2030 på den lokala nivån. Marks kommuns ambition är att de globala målen ska genomsyra kommunens arbete. Under 2019 togs en nulägesanalys fram för att beskriva kommunens nuvarande arbete inom Agenda 2030 och identifiera prioriterade utvecklingsområden. År 2022 ligger fokus på att arbeta fram ett styrdokument för kommunens arbete mot de globala målen i Agenda 2030. Kommunen är också med i Glokala Sverige, ett utbildnings- och kommunikationsstöd som leds av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet ger tillgång till ett stort nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte om hållbarhetsarbetet med 165 deltagande kommuner och 18 regioner.  

Vad kan jag göra?

Alla kan bidra till att hållbarhetsmålen nås: offentlig verksamhet, företag, universitet, civilsamhälle, och även du som privatperson. På UNDP:s hemsida om de globala målen kan du lära dig mer om målen och få hjälp att göra en personlig att-göra lista med tips på vad just du kan göra för att bidra till Agenda 2030.

Vill du starta ett projekt i din hemort som tar oss närmare till de globala målen? Genom FN-förbundets kampanj #intebarasnack kan du starta ett lokalt initiativ som gör skillnad, för Marks kommun eller för världen. Ett lokalt initiativ kan handla om allt från att bygga bihotell till att hjälpa äldre att bli delaktiga genom tekniska lösningar. Läs mer om kampanjen på FN-förbundets hemsida.

Publicerad av: Marks kommun