Agenda 2030 – för hållbar utveckling

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Foto: De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Senast uppdaterad den 17 februari 2020

Agenda 2030 är en hållbarhetsagenda som har tagits fram av FN år 2015. Agendan innehåller 17 mål som alla världens länder ska arbeta med till år 2030.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver tre dimensioner beaktas: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Agenda 2030 i Marks kommun

En kommun är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen på den lokala nivån. Marks kommuns ambition är att de globala målen ska genomsyra kommunens arbete. Under 2019 togs en nulägesanalys fram för att beskriva kommunens nuvarande arbete inom Agenda 2030 och identifiera prioriterade utvecklingsområden. Kommunen är också med i Glokala Sverige, ett utbildnings- och kommunikationsstöd som erbjuds av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet ger tillgång till ett stort nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte om hållbarhetsarbetet med 130 deltagande kommuner och 16 regioner.

Vad kan jag göra?

Alla kan bidra till att hållbarhetsmålen nås: offentlig verksamhet, företag, universitet, civilsamhälle, och även du som privatperson. På UNDP:s hemsida om de globala målen kan du lära dig mer om målen och få hjälp att göra en personlig att-göra lista med tips på vad just du kan göra för att bidra till Agenda 2030.

Publicerad av: Marks kommun