Arbetsmarknadsenheten

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen är Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten har som gemensamt mål att få fler i arbete, studier och egen försörjning. Särskilda uppdrag fär enheten är flyktingmottagandet och kommunens aktivitetsansvar för unga (KAA) inom Arbetsmarknadscenter samt  svenska för invandrare (SFI) och studie och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen. Enheten är under utveckling och tillväxt med ca 90 anställda. Förutom samtliga subventionerade anställningar (BEA avtalet), praktik, arbetsträningsplatser mfl arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmarknadsenheten bidrager med sitt arbete till de globala målen 2030 för hållbar utveckling. 

Arbetsmarknadscenter

Vill du komma in i arbetsgemenskapen? Här får du stöd utifrån din förmåga och egen kraft för att komma i egen ...

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning ger dig möjligheter att stärka eller förändra din position i arbetslivet.

SFI - Svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget att arbeta med beredskapsjobb.

Publicerad av: Marks kommun