Arbetsmarknad och integration

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Välkommen till en ny samlad enhet för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning i Marks kommun.

Arbetsmarknadscenter erbjuder ett lokalt stöd för kommuninvånare och arbetsgivare samt komplement till den statliga Arbetsförmedlingen som finns i Borås. Arbetsmarknadscenter ska bidraga till en väl fungerande arbetsmarknad i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Genom verksamhetens aktiviteter och insatser och nära samarbete med lokala arbetsgivare ska fler kommuninvånare få arbete, utbildning och egen försörjning. Företagen ska få ett lokalt stöd vid rekrytering och kompetensförsörjning.

Det sociala ansvarstagandet bland arbetsgivarna i Mark är stort. Det finns en tradition av att tillvarata lokal arbetskraft. Med den möjligheten det ger så kan vi tillsammans skapa ett hållbart samhälle.

Arbetsmarknadscenter

Vill du komma in i arbetsgemenskapen? Här får du stöd utifrån din förmåga och egen kraft för att komma i egen ...

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning ger dig möjligheter att stärka eller förändra din position i arbetslivet.

SFI - Svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget att arbeta med beredskapsjobb.

Publicerad av: Marks kommun