Arbetsmarknadsenheten

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Sedan april 2021 är Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, vuxenutbildningen inklusive studie och yrkesvägledning och svenska för invandrare (SFI) samlade i en verksamhet kallad arbetsmarknadsenheten. Meningen är att finna nya samarbeten och utvecklas tillsammans för att fler ska gå till arbete, utbildning och egen försörjning.

From september 2020 erbjuder nya Arbetsmarknadscenter ett lokalt stöd för kommuninvånare och arbetsgivare som ett komplement till den statliga Arbetsförmedlingen som numera finns i Borås. Arbetsmarknadscenter ska stärka den lokala arbetsmarknaden i samarbete med arbetsmarknadens parter. Genom verksamhetens aktiviteter och nära samarbete med lokala arbetsgivare ska fler kommuninvånare få arbete, utbildning och egen försörjning.  Företagen ska via arbetsmarknadsenheten få ett lokalt stöd vid rekrytering och kompetensförsörjning. Arbetslösheten är relativt låg i Marks kommun då företagen tar hand om den lokala arbetskraften. Enheten är under tillväxt och har idag ca 90 anställda. Förutom alla bidragsanställningar, feriejobbare, ungdomsjobbare inom Marks kommun.  Genom din kontakt på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, med flera får du möjlighet att komma hit för att deltaga i förberedande och jobbnära aktiviteter eller matchas mot lediga platser. För mer information kontakta oss via arbetsmarknadscenter@mark.se 

Arbetsmarknadscenter

Vill du komma in i arbetsgemenskapen? Här får du stöd utifrån din förmåga och egen kraft för att komma i egen ...

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning ger dig möjligheter att stärka eller förändra din position i arbetslivet.

SFI - Svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget att arbeta med beredskapsjobb.

Publicerad av: Marks kommun