Arbetsmarknadsenheten

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget och Vuxenutbildningen är Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten har som gemensamt mål att få fler i arbete, studier och egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten är under tillväxt och har idag ca 90 anställda. I slutet av 2023 preliminärt 120 anställda. Rekrytering och annonsering sker via lediga jobb på Marks kommuns hemsida Lediga jobb - Marks kommun 

- Vad gör Arbetsmarknadsenheten egentligen?

 

Arbetsmarknadscenter

 • flyktingmottagande enligt bosättningslagen
 • kommunens aktivitetsansvar för unga (KAA)
 • Arbetsgivararbete (Arbetsgivarbesök, rekryteringsträffar, kompetensförsörjning, mm)
 • Arbetssökande arbete (anskaffning och matchning lediga platser, aktiviteter, handlingsplaner, coaching, mm)
 • jobbspår, språkpraktik, APL platser, vuxenutbildningens elever. 

Vuxenutbildningen

 • kurser grundläggande och gymnasial nivå
 • yrkesutbildning,
 • särskild utbildning för vuxna.
 • svenska för invandrare (SFI)
 • kombiutbildningar
 • studie och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen

Naturvårdslaget

 • uppdrag främst naturvård för Marks kommuns egna verksamhet
 • Arbetsmarknadsverksamhet dvs rustar för anställning externt

Prel ny enhet möbelcirkulation, retur och återvinning, mm (2023).

 • fler ingångsjobb m subventionerad anställning

Arbetsmarknadsprojekt

 • flera utvecklingsprojekt pågår med beviljade statsbidrag inom samhällsinformation, föräldrastöd och barn, LÖK civilsamhället

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens subventionerade anställningar (BEA avtalet), praktik, arbetsträningsplatser. Grönt rehab spår under utveckling. Arbetsmarknadsenheten bidrager till de globala målen 2030 för hållbar utveckling. 

Arbetsmarknadscenter

Vill du komma in i arbetsgemenskapen? Här får du stöd utifrån din förmåga och egen kraft för att komma i egen ...

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning ger dig möjligheter att stärka eller förändra din position i arbetslivet.

SFI - Svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget att arbeta med beredskapsjobb.

Publicerad av: Marks kommun