Arbetsmarknadscenter

Senast uppdaterad den 30 juni 2022

Arbetsmarknadscenter - den kommunala arbetsförmedlingen i Mark.

Kommunal verksamhet

Arbetsmarknadscenter erbjuder stödjande insatser och aktiviteter för kommuninvånare och arbetsgivare i Mark med fokus på arbete och utbildning och egenförsörjning. Arbetsmarknadscenter samarbetar internt och externt med näringsliv, myndigheter, folkbildningen, med flera. Genom detta samarbete kan fler få arbete, bildning/ utbildning, egen försörjning.

Arbetsmarknadscenters insatser utifrån kriget i Ukraina

Ökat antal flyktingar från Ukraina anländer till kommunen. Arbetsmarknadscenters uppdrag aktualiseras när människor väljer eller blir anvisade att bosätta sig här. Bla med att se till att de nya invånarna får rätt stöd och del av kommunens service och tjänster som de har rätt till. 

Samarbete med folkbildningen och övriga civila samhället

Arbetsmarknadscenter samarbetar med folkbildningen och övriga civila samhället.

På grund av det rådande läget i Ukraina träffas vi regelbundet under obestämd tid. För kontakt och dialog om nya samarbeten mejla arbetsmarknadscenter@mark.se

Är du privatperson som vill hjälpa?

Flera privatpersoner har hört av sig till Arbetsmarknadscenter och vill hjälpa till på olika sätt för att stödja de som söker sig till Sverige till följd av kriget i Ukraina. Arbetsmarknadscenter kan inte ta emot kläder, mat, andra saker, utan hänvisar till civila samhällets organisationer och föreningar. Det finns många lokala frivilligorganisationer som gärna tar emot din hjälp. Kontakt civil samverkan i Marks kommun - Marks kommun 

 

Arbetsmarknad

Är du arbetssökande och behöver stöd för att nå egen försörjning?

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige och behöver stöd?

Pre-Rehab

För dig som behöver fördjupat stöd med ett rehabiliterande syfte.

Kompetensförsörjning

Vill du som arbetsgivare erbjuda en praktikplats? Söker du stöd i rekrytering eller frågor gällande lönestöd?

Ung på arbetsmarknaden

Är du mellan 16-24 år och vill få hjälp till arbete?

Publicerad av: Marks kommun