Arbetsmarknadscenter

Senast uppdaterad den 30 juni 2022

Arbetsmarknadscenter - den kommunala arbetsförmedlingen i Mark.

Kommunal verksamhet

Arbetsmarknadscenter erbjuder stödjande insatser och aktiviteter för kommuninvånare och arbetsgivare i Mark med fokus på arbete och utbildning och egenförsörjning. Arbetsmarknadscenter samarbetar internt och externt med näringsliv, myndigheter, folkbildningen, med flera. Genom detta samarbete kan fler få arbete, bildning/ utbildning, egen försörjning.

Arbetsmarknadscenters insatser utifrån kriget i Ukraina

Arbetsmarknadscenters uppdrag är att se till att de Ukrainska flyktingar som anvisas av Migrationsverket till Marks kommun får det stöd och del av kommunens service och tjänster som de har rätt till. 

Samarbete med folkbildningen och övriga civila samhället

Arbetsmarknadscenter samarbetar med folkbildningen och övriga civila samhället. Stark Mark är ett beviljat projekt med syfte att ta fram underlag för en lokal överenskommelse mellan kommunen och civila samhället för bla bättre integration. Inbjudan till samtal sker efter att projektledare tillsatts. För kontakt och dialog om nya samarbeten mejla arbetsmarknadscenter@mark.se

Arbetsmarknad

Är du arbetssökande och behöver stöd för att nå egen försörjning?

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige och behöver stöd?

Pre-Rehab

För dig som behöver fördjupat stöd med ett rehabiliterande syfte.

Kompetensförsörjning

Vill du som arbetsgivare erbjuda en praktikplats? Söker du stöd i rekrytering eller frågor gällande lönestöd?

Ung på arbetsmarknaden

Är du mellan 16-24 år och vill få hjälp till arbete?

Publicerad av: Marks kommun