Arbetsmarknadscenter

Senast uppdaterad den 9 december 2020

En samlad enhet för arbetsmarknad och integrationsinsatser i Marks kommun.

Här erbjuder vi stöd till dig som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös. Arbetsmarknadscenter är ett komplement till Arbetsförmedlingen som finns närmast i Borås. Vi har direktkontakt med företag och arbetsmarknadens parter för att fler ska få arbete, utbildning, egen försörjning. Genom ett gott samarbete med Marks lokala företag så kan vi matcha flera mot praktik, arbetsträning, subventionerad anställning, ordinarie arbete. Hos Arbetsmarknadscenter kan du deltaga i gruppaktiviteter eller få individuell handledning. Tillsammans gör vi en gemensam handlingsplan för din yrkesframtid.

Arbetsmarknad

Är du arbetssökande och behöver stöd för att nå egen försörjning?

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige och behöver stöd?

Pre-Rehab

För dig som behöver fördjupat stöd med ett rehabiliterande syfte.

Kompetensförsörjning

Vill du som arbetsgivare erbjuda en praktikplats? Söker du stöd i rekrytering eller frågor gällande lönestöd?

Ung på arbetsmarknaden

Är du mellan 16-24 år och vill få hjälp till arbete?

Publicerad av: Marks kommun