Arbetsmarknad

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Vill du komma in i arbetsgemenskapen?

Vad vi erbjuder

Vi utgår från din kompetens och erfarenhet samt arbetsmarknadens behov. Vårt mål är att du får ett arbete och egen försörjning. Tillsammans, undersöker vi dina möjligheter och eventuella arbetshinder.

Vi erbjuder exempelvis:

  • individuel handledning
  • föreläsningar
  • gruppaktiviteter
  • praktik inför arbete eller studier
  • arbetsträning

Vi strävar efter att du ska:

  • få en meningsfull sysselsättning
  • stärka din självkänsla och ditt självförtroende
  • förbereda dig inför arbetslivet genom utbildning och arbetsmarknadskunskap
  • via vårt nätverk etablera kontakt med yrkeslivet eller påbörja en utbildning

För vem?

Du som är 16-64 år och arbetslös eller riskerar att bli arbetslös.  Du kan ha behov av ett mer personligt stöd för att hitta din väg till egen försörjning. Du kan behöva stöd i att se hur dina arbetslivserfarenheter kan matchas mot den svenska arbetsmarknaden.

Vägen in till oss

Som enskild person kan du själv kontakta oss för att få veta mer om oss. Vi tar främst emot deltagare via ansökan som kommer från Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården eller skolan. Prata med din handläggare på berörd myndighet eller organisation.

Publicerad av: Marks kommun