Feriearbete 2022

Senast uppdaterad den 28 mars 2022

Feriearbete är för dig född 2004 och 2005, folkbokförd i Marks kommun, och som inte tidigare haft feriearbete i Marks kommun. Ett feriearbete ger en inblick i arbetslivet, erfarenheter, referenser och en chans att tjäna pengar.

Marks kommun erbjuder feriearbete i perioder under veckorna 24-32. Du får möjlighet att arbeta tre veckor, 6 timmar per dag, med en sammanlagd arbetstid på 90 timmar. Du måste kunna arbeta självständigt en 6 timmars arbetsdag. Om du av någon anledning inte har möjlighet till det, kan du i ansökan ange att du vill att vi kontaktar dig. Vi har möjlighet att erbjuda dig med särskilda behov extra handledning, avseende information och kommunikation. Vi har inte möjlighet att ha en enskild person som stöd i arbetet för feriearbetaren utöver de handledare som finns på arbetsplatsen.

För att vi ska kunna erbjuda dig ett feriearbete, har du som söker ansvar att göra en komplett ansökan. Du har också ansvar för att söka information om vad det innebär att feriearbeta. Var noga med att uppge fullständig adress, mejladress och mobilnummer i din ansökan. Om du byter kontaktuppgifter måste du meddela oss på ferie@mark.se.

Viktiga datum

Sista ansökningsdagen var 18 februari och ansökan är nu stängd.

För att fler ungdomar ska få möjligheten att erbjudas feriearbete inväntar vi besked om Covid-19 fortfarande skall klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Regeringens förslag är att från den 1 april 2022 skall Covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig. Arbetsmarknadscenter kommer lämna besked om feriearbete i mitten på april.

Arbetsområden

Nytt område för i år är området Ung kommunutvecklare. Det är för dig som är särskilt intresserad av utvecklings- och samhällsfrågor. Här bidrar du med ungas perspektiv i aktuella frågor genom förslag, idéer och synpunkter. Det kan röra sig om frågor inom samhällsplanering, demokratifrågor eller att samla in förslag, åsikter och önskemål från invånare om utvecklingsmöjligheter inom olika verksamheter. Är du intresserad? Ange Ung kommunutvecklare i ditt personliga brev.

Marks kommun kan erbjuda feriearbete inom dessa arbetsområden; I din ansökan ska du välja ut tre områden med ett första-, andra-, och tredjehands alternativ. (Mer information finns under Frågor och svar - klicka här).

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Barn och utbildning (förskola, skola/fritids)
  • Uppleva och göra (bibliotek, museum, friluftsliv, t ex aktivitetsvärd för unga)
  • Bo, bygga och miljö (återvinning, miljöarbete t ex grönytearbete)
  • Administration och IT service
  • Kost och lokalvård

Ferieentreprenör?

Marks kommun har även i år satsat på en ny möjlighet inom feriearbetet: chansen att bli Ferieentreprenör, som sköts med hjälp av en extern samarbetspartner. Via ungdrive.se har du möjlighet att lära dig driva ett eget företag som sommarjobb. Programmet pågår under 4 veckor och du får utbildning, daglig coachning av entreprenörer och ett startkapital på 2500 kr. Marks kommun har fem platser och lottning om platserna sker om intresset är stort. Du ansöker via webbplatsen

ungdrive.se

Utdrag ur belastningsregistret

Du som får en plats inom arbetsområdena där barn befinner sig, exempelvis förskola, skola, LSS och Öppen ungdomsverksamhet (bad och aktivitetsvärd) måste begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Sök utdraget i god tid, det tar cirka två veckor innan du får svar. Du måste lämna svaret till din arbetsgivare senast första arbetsdagen, annars får du inte börja arbeta. Utdraget beställs på polisen.se.

Arbetsplatsen är din arbetsgivare och anställningen innebär att du följer arbetsplatsens tider, scheman och regler. Du kan inte byta arbetsplats, tidsperiod eller vara ledig.

I år är lönen 81 kronor/timma om du är 16-17 år gammal. Är du 18-19 år blir lönen istället 98 kronor/ timme. 

Publicerad av: Marks kommun