Frågor och svar om feriearbete

Senast uppdaterad den 12 januari 2024

Här hittar du vanliga frågor och svar om feriearbete.

1. Vad innebär det att feriearbeta i Marks kommun?

Marks kommun erbjuder feriearbete veckorna 25-33, indelat i tre olika perioder. Du arbetar sammanlagt 90 timmar under tre veckor. Du får en inblick i arbetslivet, erfarenhet, referenser och en chans att tjäna pengar. Du ska med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Det finns inga krav på att du ska kunna något innan du börjar, men du måste utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad, visa intresse, hålla tider och meddela din handledare på arbetsplatsen om du är sjuk.

2. Vem kan ansöka om feriearbete?

Feriearbete är för dig som är född 2006 och 2007 och folkbokförd i Marks kommun. Du får inte heller haft feriearbete tidigare i Marks kommun.

3. Inom vilka arbetsområden kan jag arbeta?

Inom äldre- och funktionshinderomsorgen arbetar du för att ge våra boende en guldkant i vardagen. Att göra det där lilla extra som inte alltid hinns med. Exempel på aktiviteter är spela spel, lösa korsord, samtala läsa högt ur bok, promenader, baka, spela musik och läsa tidning eller böcker. Vara ute i trädgård och titta på blommor eller enklare trädgårdsarbete med någon av våra boende som åskådare eller hjälpreda.

inom Barn och utbildningsområdet arbetar du i barngrupper med pedagogisk arbete på fritidshem och förskolor. Aktiviteter sker både inom- och utomhus (kläder efter väder).

Service inom administration och IT eller personal (HR) innebär exempelvis enklare administrativa uppgifter, inom IT kan arbetsuppgifterna innebära enklare serviceuppgifter på hårdvara, men även andra uppgifter förekommer.

Bygga, bo och miljö är ett område där man arbetar underhåll och service. Arbetet utgår alltid från en samlingsplats och uppgifter förekommer både inom- och utomhus och på olika geografiska platser i Marks kommun. Exempel på arbetsuppgifter är måla, rensa lekplatser och sköta grönytor, städa badplatser, flytta möbler, miljöarbete på återvinningscentral.

Uppleva och göra är området där man arbetar med aktiviteter för barn och unga. Exempelvis som bad- och aktivitetsvärd (simkunnighet krävs för detta) del av dag och andra serviceuppgifter inom verksamheten övrig tid. Bibliotek och kultur ingår också i området Uppleva och göra.

Kost och lokalvård är ett område där man arbetar med enklare kökssysslor som exempelvis att servera och diska, beredning av livsmedel, förbereda mellanmål, hålla rent i köket samt städning av kommunens lokaler.

Ung kommunutvecklare är för dig som är särskilt intresserad av utvecklings- och samhällsfrågor. Här bidrar du med ungas perspektiv i aktuella frågor genom förslag, idéer och synpunkter. Det kan röra sig om frågor inom samhällsplanering, demokratifrågor eller att samla in förslag, åsikter och önskemål från invånare om utvecklingsmöjligheter inom olika verksamheter.

4. Ferieentreprenör Mark.

Programmet startar med en intensiv utbildnings- och inspirationssvecka. Under denna vecka får du hjälp att utveckla din idé och göra en affärsplan för ditt företag. Du får ett startkapital på 3000 kr. Alla pengar du sedan tjänar i ditt företag är dina egna. Utöver startkapitalet utbetalas ingen lön.

På plats finns lokala handledare och entreprenörer som följer dig och dina vänner på vägen. Programmet pågår under sommaren och avslutas med gemensam uppföljning i Augusti 2024.

5. Hur ansöker jag om feriearbete i Marks kommun?

Det är viktigt att du som vill feriearbeta ansöker via en länk på mark.se - ansökningen öppnar 14 februari och stänger 1 Mars. Du måste söka i tid för att ha möjlighet att få ett erbjudande om plats. Du anger önskemål om arbetsområden, du väljer första, andra och tredjehandsval i ansökan. Du kan inte välja tidsperiod för feriearbete. För att vi ska kunna matcha platserna på bästa sätt ska du även skriva ett personligt brev i din ansökan. Ferieentreprenör söker du via samma länk, du väljer ferieentreprenör som område. I ditt personliga brev ska du kort beskriva din idé om ditt företag.

6. Jag har fyllt i fel kontaktuppgifter i ansökan eller fått nya. Vad gör jag?

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter för att vi ska kunna erbjuda feriearbete. Mejla på ferie@mark.se så hjälper vi dig.

7. När och hur får jag reda på om jag fått ett erbjudande?

Du får ett mail från ferie@mark.se om ditt erbjudande. Besked lämnas senast i slutet av april.

8. Vad händer när jag tackar ja till erbjuden plats?

Arbetsplatsen kommer att kontakta dig för mer information några veckor före start. Det är viktigt att du svarar i telefon och kollar dina mail ofta. Om du inte är anträffbar, är risken att din plats går till annan sökande.

9. Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Du får bara ett erbjudande om feriearbete. Tackar du nej till den, har du ingen andra chans. Din plats kommer då att gå till annan sökande.

10. Varför ska jag lämna utdrag ur belastningsregistret?

Du som får en plats inom arbetsområdena där barn befinner sig, måste begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Ska man praktisera eller arbeta med barn, måste man enligt lag visa ett utdrag ur belastningsregistret. I utdraget står det om man är dömd för något brott som gör att man är olämplig att arbeta med barn och unga.

Sök utdraget i god tid, det tar cirka två veckor innan du får svar. Du måste lämna svaret till din arbetsgivare senast första arbetsdagen, annars får du inte börja arbeta. Utdraget är giltigt i 12 månader och kuvertet kan vara öppnat.

Du beställer själv utdraget på www.polisen.se.

11. Är jag försäkrad när jag arbetar?

Du är olycksfallsförsäkrad via Marks kommun. Försäkringen hjälper dig om du skadar dig på din arbetsplats. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

12. Finns det nåt jag inte får göra på arbetsplatsen?

Det finns saker som du som är under 18 år inte får lov att göra (enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö). Din handledare ska gå igenom med dig hur dina arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt. Du ska också få information om vad du inte får göra.

Enligt samma AFS 2012:3 får du som är under 18 år inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du har en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Här kan du läsa mer om arbetsmiljö och arbetstidsregler för din åldersgrupp på Arbetsmiljöverkets webbplats, klicka här för att läsa mer.

Uppstår problem, eller om något känns farligt eller otydligt, har du ett eget ansvar att tala om detta för din handledare eller chef. Skulle du skada dig måste du genast prata med din handledare eller chef.

13. Om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk ska du meddela din handledare/chef på din arbetsplats innan din arbetstid för dagen startar. Rutinen och vem du ska kontakta får du information om av arbetsplatsen.

14. Ledighet?

Du har tackat ja till att arbeta dina erbjudna veckor och har därför ingen möjlighet att vara ledig. Du har ingen semester eller lediga dagar att ta ut. Ledighet för enskilda angelägenheter som t ex begravning kan godkännas.

15. Lön, hur mycket när betalas den ut och på vilket sätt?

Lönen för feriearbete i Marks kommun 2023 är ej klar. 2023 års lön var 81 kr i timman inklusive semesterersättning.
Lönen betalas ut den 25:e månaden efter det att du arbetat dina timmar. Du ska lämna uppgifter i din timrapport sista arbetsdagen i månaden. Mer information om hur du timrapporterar får du av din handledare/närmaste chef. Lönen kan betalas ut på två sätt, via konto eller utbetalningsavi. För att du ska få din lön insatt på ditt bankkonto ska du logga in på Nordeas webbplats med BankID (Mobilt säkerhetsID fungerar inte). Där måste du fylla i Marks kommuns arbetsgivarnummer 636773 och ditt bankkontonummer samt bankens namn. Det finns även ett alternativ för dig utan mobilt BankID att anmäla konto, ”BankID saknas”.

Om du inte har ett bankkonto och är under 18 år, tar du med dig båda dina föräldrar/vårdnadshavare till någon av bankerna för att öppna ett konto. Om inte båda dina vårdnadshavare kan följa med måste en var med och ha med sig en fullmakt från den andra vårdnadshavaren. Underlag för fullmakt hittar du på bankens hemsida.

Utbetalningsavin skickas hem till dig med posten. Det är därför viktigt att du angett rätt adress och att det efternamn står på brevlådan. Utbetalningsavin måste du ta med dig till banken tillsammans med legitimation för att få dina pengar. Banken kan ta en kostnad vid uttaget.

16. Ska jag betala skatt på min lön?

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året. Mer information hittar du hos Skatteverket.

För att ingen skatt ska dras av måste blanketten ”Intyg för lön utan skatteavdrag” fyllas i, denna blankett får du av din arbetsplats. Om du inte skickar intyget, dras ca 30% på din lön i skatt.

17. Hur får jag ett intyg på att jag arbetat?

Du får själv be arbetsplatsen om ett anställningsintyg, intyget kan användas exempelvis för att styrka att du haft feriejobb t ex när du ska söka andra jobb.

Länk till sidan med anmälan till feriearbete

Publicerad av: Marks kommun