Kompetensförsörjning

Senast uppdaterad den 4 augusti 2022

Är du företagsledare eller personalchef i Marks kommun? Arbetsmarknadscenter är en lokal samarbetspartner utifrån kompetensförsörjning i Mark.

Vi arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad för både företag och kommuninvånare i Marks kommun. Vi använder oss av aktuella arbetsmarknadspolitiska program via statliga Arbetsförmedlingen. Vi kan stödja vid upprättande av kompetensförsörjningsstrategier. Kontakta oss om du kan och vill erbjuda

  • anställning med lönestöd
  • praktikplats
  • arbetsträningsplats

Arbetsgruppen för kompetensförsörjning i Mark, Näringslivsrådet (2022)

En tvärkompetent branschsamverkan, sk "kompetensråd" under uppbyggnad och vi söker fler engagerade representanter och chefer från näringslivet inom bla ekonomi, bygg, handel, industri, ev flera. Arbetsmarknadsenheten är initiativtagare och sammankallande. Arbetsgruppen för en dialog kring strategiska kompetensfrågor utifrån bransch och helhetsperspektiv. Genom ditt bidraga till hur vi gemensamt ska arbeta smart med kompetensförsörjningen i Mark.

 

 

Publicerad av: Marks kommun