Kompetensförsörjning

Senast uppdaterad den 10 december 2020

Är du företagare, chef eller personalansvarig i Marks kommun? Då finns vi som en lokal samarbetspartner för dig och ditt företag gällande kompetensförsörjning.

Vi har en lokal närvaro och tillgänglighet. Vi arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad för både företag och kommuninvånare i Marks kommun. Vi använder oss av de möjligheter som finns gällande subventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen. Vi vill gärna komma i kontakt med företag, chefer och personalansvariga som kan och vill erbjuda:

  • anställning med lönestöd
  • praktikplats
  • arbetsträningsplats

Publicerad av: Marks kommun