Kompetensförsörjning

Senast uppdaterad den 6 mars 2022

Är du företagsledare eller personalchef i Marks kommun? Arbetsmarknadscenter är en lokal samarbetspartner utifrån kompetensförsörjning i Mark.

Vi arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad för både företag och kommuninvånare i Marks kommun. Vi använder oss av aktuella arbetsmarknadspolitiska program via statliga Arbetsförmedlingen. Vi kan stödja vid upprättande av kompetensförsörjningsstrategier. Kontakta oss om du kan och vill erbjuda

  • anställning med lönestöd
  • praktikplats
  • arbetsträningsplats

Arbetsgruppen för kompetensförsörjning i Mark, Näringslivsrådet (2022)

En tvärkompetent branschsamverkan, sk "kompetensråd" under uppbyggnad. Arbetsmarknadsenheten är initiativtagare och sammankallande. Arbetsgruppen för en dialog kring strategiska kompetensfrågor utifrån bransch och helhetsperspektiv. 

 

Arbetsmarknadscenters åtgärder med anledning av kriget i Ukraina.

Kontakt har etablerats med Företagarna i Mark för att framöver kunna genomföra matchningsmöten mellan ny arbetskraft och lokala företag.

 

Publicerad av: Marks kommun