Naturvårdslaget

Assbergs raviner. Foto: Magnus Larsson

Foto: Assbergs raviner. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 mars 2022

Under 2021 utökade Naturvårdslaget sin verksamhet med dubbelt så många ingångsjobb än 2020. ”Det är väldigt glädjande eftersom verksamheten både är en väg in för långtidsarbetslösa och samtidigt utför fantastiska insatser för Markborna”, säger Sara Dahlin, verksamhetschef för kommunens arbetsmarknadsenhet.

Göra i ordning vandringsleder, bygga bryggor och städa badstränder, stötta föreningar, slyröjning och gräsyteskötsel, tillgänglighetsanpassa, skylta och hjälpa äldre med hemmafix – se där ett litet urval av alla uppgifter som kommunens Naturvårdslag utför. Sedan i januari 2021 finns verksamheten, som är en väg in på arbetsmarknaden för de som varit arbetslösa en längre tid, inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Sedan årsskiftet har också ett intensivt arbete pågått för att öka samarbetet mellan Arbetsmarknadscenter och Naturvårdslaget för att fler ska kunna få arbete och göra nytta på olika sätt.

”Det är tack vare statliga bidrag till subventionerade anställningar och samarbetet mellan Arbetsmarknadscenter och Arbetsförmedlingen i Borås som Naturvårdslaget nu kan växa”, enligt Malla Löfgren, arbetsmarknadshandläggare, Arbetsmarknadscenter. 

Hon är en av de arbetsmarknadshandläggare som ägnat stor del av sin tid för matchning och intervjuer av arbetssökande till de lediga platserna. Men även redan anställda är engagerade i att introducera nya arbetskamrater i den takt som behövs på ett bra sätt. Flera erfarna medarbetare inom Naturvårdslaget har utvecklats till handledare för de nyanställda.

”Det är en utveckling som vi vet motiverar anställda för att utvecklas ytterligare i sitt arbete”, enligt Ewa Quicklund, chef för Naturvårdslaget.
Förutom detta lyfter hon fram att det inkommit flera nya uppdrag från andra förvaltningar inom kommunen, vilket alltså gör att Naturvårdslaget nu har tillräckligt med arbetsuppgifter för så många som 34 personer från och med september 2021. ”Självklart finns det en viss växtvärk i en verksamhet som växer så här snabbt. Men med gott humör och kamratskap så hjälps alla åt att göra så gott de bara kan. Trots pandemi så har arbetet inte stannat av något nämnvärt. Däremot har vi, med hänsyn till smittorisk för våra äldre, inte kunnat utför fixartjänster som vi brukar. Det är jobbigt för våra äldre, men vi hoppas att pandemin kan ge vika snart”.

Samtidigt är det också Naturvårdslaget som har anställt flest feriearbetare i Marks kommun de senaste åren-  både under 2020 och 2021 när pandemin satte stopp för feriejobb i andra verksamheter av arbetsmiljöskäl.

Naturvårdslaget arbetar mestadels utomhus året runt vilket har varit passande under dessa tider.

”Kom gärna fram till oss och prata med oss i sommar när vi möter er på olika platser i kommunen. Våra medarbetare tycker mycket om att få beröm för det arbete de utför på olika platser och gör vår kommun ännu vackrare än förut”, säger Sara Dahlin.

Nu är en del av Naturvårdslagets uppdrag att fullfölja ett stort antal arbetsuppgifter och att bibehålla det goda rykte som alla medarbetare har skapat genom årens lopp.

”Naturligtvis finns det även möjlighet att utveckla verksamheten framåt och kanske starta fler verksamheter. Ett sätt kan vara med medfinansiering av nya projekt med fokus på hållbarhetsmålen 2030, vilket vi alla berörs av på ett eller annat sätt”, säger Sara Dahlin.

Publicerad av: Marks kommun