Naturvårdslaget

Assbergs raviner. Foto: Magnus Larsson

Foto: Assbergs raviner. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 27 mars 2023

Göra i ordning vandringsleder, bygga bryggor och städa badstränder, stötta föreningar, slyröjning och gräsyteskötsel, tillgänglighetsanpassa, skylta och hjälpa äldre med hemmafix – är ett urval av uppgifter som kommunens Naturvårdslag utför. Sedan i januari 2021 finns verksamheten, som är en väg in på arbetsmarknaden för de som varit arbetslösa en längre tid, inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Under 2021 utvecklades samarbetet mellan då nya Arbetsmarknadscenter och Naturvårdslaget för att fler ska kunna få arbete inom enheten. Det inkom flera nya uppdrag från andra förvaltningar inom kommunen.  

Det var bla statliga bidrag till subventionerade anställningar och samarbetet mellan Arbetsmarknadscenter och Arbetsförmedlingen i Borås, som möjliggjorde att Naurvårdslaget fördubblade antalet anställda från till ca 30 medarbetare under året.

Mer erfarna medarbetare inom Naturvårdslaget har utvecklats till handledare för de nyanställda. ”Det är en utveckling som vi vet motiverar anställda för att utvecklas ytterligare i sitt arbete”, enligt Ewa Quicklund, chef för Naturvårdslaget.

 

Naturvårdslaget anställde flest feriearbetare i Marks kommun under 2021 när pandemin satte stopp för feriejobb i andra verksamheter av arbetsmiljöskäl.

Naturvårdslaget arbetar mestadels utomhus året runt vilket har varit passande under dessa tider.

”Kom gärna fram till oss och prata med oss i sommar när vi möter er på olika platser i kommunen. Våra medarbetare tycker mycket om att få beröm för det arbete de utför på olika platser och gör vår kommun ännu vackrare än förut”, säger Sara Dahlin.

Nu är en del av Naturvårdslagets uppdrag att fullfölja ett stort antal arbetsuppgifter och att bibehålla det goda rykte som alla medarbetare har skapat genom årens lopp.

”Naturligtvis finns det även möjlighet att utveckla verksamheten framåt och kanske starta fler verksamheter. Ett sätt kan vara med medfinansiering av nya projekt med fokus på hållbarhetsmålen 2030, vilket vi alla berörs av på ett eller annat sätt”, säger Sara Dahlin.

Publicerad av: Marks kommun