Ny i Sverige

Senast uppdaterad den 2 maj 2022

Välkommen till Mark! Arbetsmarknadscenter stödjer dig som är ny i Sverige. Kommunen ansvarar för att vuxna med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn ska få stöd med viktiga funktioner för att etablera sig här.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjning, svenska för invandrare och vuxenutbildning för personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att nya kommuninvånare ska lära sig det svenska språket, kunna försörja sig genom arbete eller studier och skaffa en varaktig bostad. Vuxna personer som får uppehållstillstånd erbjuds att delta i ett etableringsprogram under två år. Programmet omfattar svenska för invandrare, annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för åtgärderna medan kommunen ansvarar för svenska för invandrare och vuxenutbildning. Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

 

Den som är flykting från Ukraina kan kontakta arbetsmarknadscenter@mark.se för mer information. 

Till dig som vill hjälpa de som flyr från Ukraina

Arbetsmarknadscenter får många frågor om hur man som privatperson eller företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Vi är medvetna om att situationen väcker känslor och att man vill göra det man kan för att hjälpa till.

Arbetsmarknadscenter har ingen möjlighet att omhänderta kläder, leksaker eller andra donationer som lämnas till vår personal eller utanför våra kontor. Vi kan inte heller hantera förfrågningar från privatpersoner som vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt.

Du som har hjälp att erbjuda kan istället kontakta det civila samhällets organisationer utifrån vad du kan/ vill erbjuda för hjälp  Kontakt civil samverkan i Marks kommun - Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun