Ny i Sverige

Senast uppdaterad den 10 december 2020

Marks kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för dig som är ny i Sverige. Kommunen ansvarar för att familjer och vuxna med uppehållstillstånd, samt ensamkommande barn, ska få stöd med viktiga funktioner för att etablera sig här.

Kommunen ansvarar bland annat för bostadsförsörjning, svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning för personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att nya kommuninvånare ska lära sig det svenska språket, kunna försörja sig genom arbete eller studier och skaffa en mer varaktig bostad. 

Vuxna personer som får uppehållstillstånd och mottas i Mark erbjuds att delta i ett etableringsprogram under två år. Programmet omfattar bland annat svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för åtgärderna medan kommunen ansvarar för SFI och vuxenutbildning.

Verksamheten för arbetsmarknad och integration arbetar med att ta emot och stötta dig som är ny i Sverige. Du måste boka ett möte via mejl eller genom någon av oss som jobbar här.

Publicerad av: Marks kommun