Ny i Sverige

Senast uppdaterad den 4 augusti 2022

Välkommen till Mark! Arbetsmarknadscenter stödjer dig som är ny i Sverige. Kommunen ansvarar för att vuxna med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn ska få stöd med viktiga funktioner för att etablera sig här.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjning, svenska för invandrare och vuxenutbildning för personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att nya kommuninvånare ska lära sig det svenska språket, kunna försörja sig genom arbete eller studier och skaffa en varaktig bostad. Vuxna personer som får uppehållstillstånd erbjuds att delta i ett etableringsprogram under två år. Programmet omfattar svenska för invandrare, annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för åtgärderna medan kommunen ansvarar för svenska för invandrare och vuxenutbildning. Den som är flykting från Ukraina kan kontakta oss för mer information. 

Publicerad av: Marks kommun