Om oss

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Sommaren 2019 fattade kommunfullmäktige beslut (dnr 2018-446 109) om att "vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start 1 januari 2020..." inom Marks kommun.

Under 2020 inleddes detta förändringsarbete. Den 1 september 2020 startade vår nya verksamhet med arbetsmarknad och integrationsinsatser och aktiviteter sk Arbetsmarknadscenter.

From 2021 är vi en samlad enhet med aktuella uppdrag och följande verksamheter: Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

Läs med om våra verksamheter under menyn till vänster.

Vill du komma i kontakt med oss hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun