Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Om oss

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Sommaren 2019 fattade kommunfullmäktige beslut (dnr 2018-446 109) om att "vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start 1 januari 2020..." inom Marks kommun.

Under 2020 inleddes detta förändringsarbete. Den 1 september 2020 startade vår nya verksamhet med arbetsmarknad och integrationsinsatser och aktiviteter sk Arbetsmarknadscenter.

From 2021 är vi en samlad enhet med aktuella uppdrag och följande verksamheter: Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

Läs med om våra verksamheter under menyn till vänster.

Vill du komma i kontakt med oss hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun