Om oss

Senast uppdaterad den 16 augusti 2023

Varför en kommunal arbetsförmedling?

Bakgrund

Sommaren 2019 fattade kommunfullmäktige beslut (dnr 2018-446 109) om att "vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start 1 januari 2020..." inom Marks kommun. 1 april 2021 var den nya arbetsmarknadsenheten "färdig" och omfattade då Arbetsmarknadscenter, Naturvårdslaget, Vuxenutbildningen med ca 90 anställda.

 

Varför finns Arbetsmarknadenheten?

Vi bidrager till en väl fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Vi rustar och stärker människor, öppnar dörrar och sänker trösklar, för att fler ska få ett självständigt liv och delaktighet i samhället genom självförsörjning.
Hur kan vi förverkliga detta?
Vi förverkligar detta genom att vara sakkunniga inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Vi behöver vara rörlig (agil) verksamhet som utgår från människors och omvärldens behov i nära samarbete med andra arbetsmarknadsparter.

Vad gör vi?

Genom individuella insatser rustar vi människor som saknar arbete eller utbildning till ett arbete eller utbildning.

 

En ständig förändringsresa

Vi är en agil verksamhet som förändras kontinuerligt utifrån omvärldens krav och förväntningar samt arbetsuppgifter från vår uppdragsgivare och behoven hos de vi finns till för dvs arbetslösa, bidragstagare och arbetsgivare. Enheten bygger på varje enskild medarbetares kunskap och erfarenhet och vi strävar efter mångfald på arbetsplatsen. 

 

Verksamhetsår 2021
Fler ingångjobb skapades vid Naturvårdslaget. Arbetsmarknadscenter kunde i samarbete med andra medverka till att drygt 90 personer fick arbete och 20 personer utbildning. Mer än 800 företagsbesök/ kontakter genomfördes. Den öppna arbetslösheten var 2,3% december 2021. Vuxenutbildningen skapade rätt organisatoriska förutsättningar och öppnade upp Lärcentra för att kunna utvecklas vidare. 

Publicerad av: Marks kommun