Fördjupat stöd

Senast uppdaterad den 5 mars 2022

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder arbetsförberedande aktiviteter för att öka dina möjligheter att komma ut i arbete eller studier.  Aktiviteterna har ett arbetsförberedande syfte. Målet är att du ska få ökad aktivitetsförmåga, förbättra självkänsla och ökat självförtroende.

Hos oss får du ta del av föreläsningar och hälsostärkande, kreativa, sociala aktiviteter. Målet är att på ett hållbart sätt öka din förmåga att komma i arbete. Aktiviteterna sker både enskilt och i grupp.

Vi är medlemmar i Sjuhärads samordningsförbund. Vi arbetar med programmet Aktiv Kraft.

För vem?

Vi finns till för dig som behöver ett mer fördjupat stöd och samordnade insatser. Vi erbjuder arbetsförberedande aktiviteter för arbetslösa och sjukskrivna.

 

Vägen in till oss

Som enskild person kan du själv kontakta oss för att få veta mer om oss. Vi tar främst emot deltagare via ansökan som kommer från individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården eller skolan. Prata med din handläggare på berörd myndighet eller organisation. Till oss kan du själv ansöka om en plats. Ansökan finner du på Sjuhärads samordningsförbunds hemsida. Till ansökan.

Publicerad av: Marks kommun