Personuppgiftsbehandling

Senast uppdaterad den 30 juni 2022

Här hittar du information om hur personuppgifter hanteras inom Arbetsmarknadsenheten i Marks kommun.

Inom Arbetsmarknadsenheten hanterar vi personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Information om varför och hur vi behandlar personuppgifter ges i samband med deltagande i vår verksamhet.

Publicerad av: Marks kommun