Tolkförmedling Väst

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter.

Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. Kontakta oss inför ditt besök och berätta att du har behov av tolk.

Marks kommun är med i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Det innebär att vi använder oss av dem när vi har behov av tolk- eller översättningstjänster.

På tolkformedlingvast.se kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Publicerad av: Marks kommun