Arkiv i Mark

Senast uppdaterad den 22 april 2020

I Kinna finns kommunarkivet och föreningsarkivet. Här förvaras handlingar från kommunens verksamhet från 1863 och framåt, handlingar från flertalet av de föreningar som finns i kommunen och handlingar från lokala fabriker.

Vi tar för tillfället, på grund av  Covid-19 viruset, inte tar emot leveranser eller forskarbesök till kommun- och föreningsarkivet.

Publicerad av: Marks kommun