Beställ betygskopior

Senast uppdaterad den 13 februari 2017

Fyll i formuläret nedan! Bestyrkt papperskopia kostar 50 kronor, digital kopia i Pdf-format är gratis. För att vara anonym kontakta oss via växeln, telefon 0320- 21 70 00, för vidare instruktioner.

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från både grundskola och gymnasium. Nedan ser du vad som gäller för respektive skolform.

Grundskola

Betygen finns kvar i 5 år på respektive skola: Örbyskolan, Ängskolan, Sätila- och Fritslaskolan, innan de skickas hit till Kommunarkivet.

Gymnasieskola

Betygen finns kvar i 10 år på Gymnasiet, telefon 0320-217370, innan de skickas hit till Kommunarkivet.

Fristående skola eller skola på annan ort

Från Leteboskolan finns betyg för åren 2011-2013 här i Kommunarkivet, telefon 0320-873 20.
Montessoriskolan Pärlan har än så länge kvar alla sina betyg, telefon 0320 324 60

Vuxenutbildning, KomVux

I kommunarkivet finns betyg för åren 1972-1996, resten finns på Kunskapens Hus.

Beställ ditt betyg här

Räkna ut hur länge sedan betyget togs, om det är 5 eller 10 år eller längre, sedan så fyll i formuläret.

Beställ betygskopia

Min hemadress:

 

Publicerad av: Marks kommun