Beställ betygskopior

Senast uppdaterad den 18 september 2023

Klicka på länken till e-tjänsten nedan och fyll i formuläret för att beställa kopia av skolbetyg. Vill du vara anonym eller hämta en papperskopia på plats kontakta kommunarkivet via kommunarkiv@mark.se eller växeln, telefon 0320 21 70 00.

Hos kommunarkivet i Mark kan du beställa betygskopia om du gått på:

Marks Gymnasieskola till och med 2012, annars kontakta MarksGymnasieskola@mark.se 

Lyckeskolan till och med 2010 annars kontakta Lyckeskolan@mark.se

Örbyskolan, till och med 2012 annars kontakta orbyskolan@mark.se

Ängskolan till och med 2019 annars kontakta Angskolan@mark.se

Sätilaskolan till och med 2016 annars kontakta Satilaskolan@mark.se

Fritslaskolan finns tom 2015 annars kontakta Fritslaskolan@mark.se

Kommunal Vuxenutbildning åren 1972 - 2012 annars kontakta Vuxenutbildning@mark.se

Leteboskolan åren 2011 – 2019 annars kontakta info@leteboskolan.se

Montessoriskolan Pärlan har kvar sina betyg. info@montessoriparlan.se, Telefon 0320 324 60.

Publicerad av: Marks kommun