Föreningsarkivet

Senast uppdaterad den 5 juli 2023

Föreningsarkivet ingår från 2016 i Marks kommunarkiv. Föreningsarkivet är en fristående del av kommunarkivet där man som vanligt kan lämna in föreningsmaterial för arkivering.

Föreningsarkivets uppgift är att kostnadsfritt tillvarata, arkivera och vårda material från föreningar inom Marks kommun. De kan vara av till exempel facklig, politisk, ideell, religiös eller kulturell natur samt ekonomiska föreningar.

Inte minst viktigt är att även material från nedlagda föreningar inlämnas för arkivering. Kommunarkivets personal hjälper gärna till med råd och anvisningar inför leverans av handlingar.

Föreningsarkivet står även öppet för forskning i arkiverat material. För att få bästa service är det bra att boka tid innan ett besök.

Publicerad av: Marks kommun