Vaccinationsuppgifter i elevhälsojournaler

Senast uppdaterad den 14 februari 2020

Är du osäker på om du är vaccinerad mot mässling? Har du gått i skolan i Marks kommun kan kommunarkivet hjälpa dig med uppgifter ur din elevhälsojournal.

Är du född mellan 1970 och 1980, och har gått i skolan i Marks kommun, har kommunarkivet tillgång till din elevhälsojournal/skoljournal och BVC-journal. I dessa journaler framgår det vilka vaccinationer du har fått från barnavårdcentralen och under din skoltid. 

Kontakta kommunarkivet

kommunarkiv@mark.se
0320 21 75 22 eller 0320 21 70 18

För att kommunarkivet ska kunna hjälpa dig, uppge följande uppgifter:

  • Ditt för- och efternamn när du gick i skolan
  • Ditt personnummer
  • Ditt nuvarande namn och folkbokföringsadress

Mer information

Vill du läsa mer om vaccinationer hänvisar vi till Västra Götalandsregionens hemsida. 

Publicerad av: Marks kommun