Vaccinationsuppgifter i elevhälsojournaler

Senast uppdaterad den 22 april 2022

Har du gått i skolan i Marks kommun kan kommunarkivet hjälpa dig med uppgifter ur din elevhälsojournal. Här finns uppgifter om de vaccinationer du tagit under din skoltid.

Kontakta kommunarkivet

Mejl: kommunarkiv@mark.se
Telefon: 0320 21 70 00

För att kommunarkivet ska kunna hjälpa dig, uppge följande uppgifter:

  • Ditt för- och efternamn när du gick i skolan
  • Ditt personnummer
  • Ditt nuvarande namn och folkbokföringsadress

Mer information

Vill du läsa mer om vaccinationer hänvisar vi till Västra Götalandsregionens hemsida. 

Publicerad av: Marks kommun