Aktivitetsansvar

Senast uppdaterad den 25 juni 2018

Bor du i Marks kommun, är mellan 16-19 år och inte går i gymnasiet?

Då är du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller arbete.

Hemkommun är enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med och ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

  • Har du frågor om gymnasievalet eller har du hoppat av skolan?
  • Funderar du över vad du ska göra efter gymnasiet?
  • Vill du veta vad det finns för alternativ till att gå på gymnasiet?

Mejla till aktivitet@mark.se eller  till studie- och yrkesvägledare carin.ljungblad@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun