Coronainformation

Senast uppdaterad den 10 januari 2021

Skolan följer myndigheters råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Här uppdateras löpande aktuell information för Marks kommuns för-, grund och gymnasieskola.

Distansundervisning på kommunens högstadieskolor under tiden 11-24 januari

Den 8 januari har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att undervisningen på högstadiet övergår till distansundervisning under tiden 11 till 24 januari. Detta utifrån rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. Smittspridningen av covid-19 i regionen är fortsatt hög och läget i vården är ansträngt. Under veckorna före jul såg man inom Västra Götaland en ökning av antalet fall bland elever i de åldrar som går på grundskolans högstadium.

I Marks kommun har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut i enlighet med rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland. Det innebär att när vårterminen startar den 11 januari så gäller distansundervisning för alla elever som går i årskurs 7–9 i grundskolan. Beslutet gäller fram till 24 januari. Grundsärskolans elever samt årskurs F-6 har undervisning på plats enligt ordinarie schema.

Distansundervisningen startar 11 januari men första dagen blir annorlunda. Den dagen kommer att användas till att eleverna kan hämta det material som behövs för distansveckorna m.m - respektive rektor kommer att gå ut med mer information via Vklass. 12 januari börjar undervisning enligt schema. Rektor på respektive högstadieskola ansvarar för upplägget av undervisningen.

Klicka här för information om vad som gäller för distansundervisningen. Detaljerad information går dessutom ut särskilt till elever och vårdnadshavare via Vklass.

Skolmåltider för högstadieelever under distansundervisning
Kommunen erbjuder kylda skolmåltider under distansundervisningen för högstadiets elever.

Vi kommer att ha möjlighet att erbjuda måltider med början torsdag den 14 januari (lämnas ut eftermiddagen den 13 januari). De första tre dagarna får lösas av hemmet.

Tillbehör såsom knäckebröd, sallad, dryck, ketchup, sylt med mera ingår inte.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i ordinarie matsedel.

Länk till beställning av måltiderna publiceras i Vklass under fredagskvällen den 8 januari och sista tid att skicka in beställningen är på måndag den 11 januari klockan 08:00. 

Utlämning av beställda skolmåltider kommer att ske vid två tillfällen på elevens ordinarie skola, vid skolkökets varumottagning (utomhus).

 • Onsdag den13 januari klockan 15.00 -17.00 (för torsdag-måndag)
 • Måndag den 18 januari klockan15.00 -17.00 (för tisdag till fredag)

Bud får gärna hämta till flera elever för att undvika eventuell trängsel. Avprickning görs vid utlämningen.

 

Marks gymnasieskola förlänger distansundervisningen 7-24 januari 

Marks gymnasieskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger distansundervisningen. Den förlängda rekommendationen avser hela landet och gäller mellan den 7 januari 2021 och den 24 januari 2021. Övriga skolformer omfattas inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut Barn- och ungdomsförvaltningen 21 december 2020

 • Elever i den kommunala gymnasieskolan i Marks kommun undervisas från 2021-01-07 till 2021-01-24 genom fortsatt fjärr- och distansundervisning.

 • Undantag från fjärr- och distansundervisning görs i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Undantag från fjärr- och distansundervisning får även göras i enskilda fall, om särskilda skäl föreligger. Beslut om sådant undantag delegeras till rektor, under samma tid som detta beslut gäller.

Åtgärden är ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder med anledning av den ökade spridningen av covid-19. Syftet är att minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Undantag

 • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • Nationella prov
 • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning
 • Gymnasiesärskolan

Ta del av Utbildningsdepartementets pressutskick om beslutet via länken här

Lunchrutin under distansundervisningen

Information om lunchrutiner under distansundervisningen finns på Marks gymnasieskolas hemsida via länken nedan.

Mer detaljerad information finns via länken här till Marks gymnasieskola

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan

Symtomfria barn bör stanna hemma vid covid-19 i familjen

Från och med 1 december gäller följande rekommendationer:

Även symtomfria barn i för- och grundskoleålder stannar hemma om någon i familjen har konstaterats med covid-19. 

 • Sedan tidigare gäller rekommendationer för äldre elever i gymnasieskolan.
 • Syftet är att skapa lugn och arbetsro, så att fokus läggs på det pedagogiska arbeet i skolan.
 • Bedömningen kvarstår om barns låga smittsamhet, att de generellt får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendation via länken här.

Testning av barn och unga

Barn som visar symtom 

Tester visar att barn och unga ofta har milda symtom och ibland ingen symtom alls men kan sprida smittan vidare. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer till landets regioner om att även barn och unga bör testas.

Nedan kan du ta del av myndigheternas rekommendationer och information.

Folkhälsomyndigheten 

VGR

Kommunens stöd till barn, unga och vårdnadshavare 

Under Stöd och omsorg på mark.se har kommunen information och stöd för barn och vårdnadshavare

Under fliken Ung i Mark på mark.se har kommunen samlat information och stöd för unga medborgare 

Prata med barn om corona

Pratar med barn om coronaviruset

Läs om barns reaktion på oro och sorg

 

 

till coronasidan

Publicerad av: Marks kommun