Coronainformation

Senast uppdaterad den 22 januari 2021

Skolan följer myndigheters råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Här uppdateras löpande aktuell information för Marks kommuns för-, grund och gymnasieskola.

Partiell distansundervisning för årskurserna 7 till 9

Barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun har fattat beslut om att högstadieskolorna går över till partiell distansundervisning från och med den 25 januari. Partiell undervisning innebär att eleverna kommer att turas om att vara på plats i skolan och att ha på undervisning på distans. Syftet är att färre elever ska vara på plats samtidigt, för att öka möjligheterna att hålla avstånd.

Den partiella distansundervisningen pågår fram till sportlovet, det vill säga under veckorna 4, 5 och 6. Beslutet är baserat på rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Klicka här för att läsa mer om rekommendation från Smittskydd Västra Götaland.

Årskurserna F till 6 samt grundsärskolan omfattas fortsatt inte av detta beslut.

 

Vecka

Undervisning på plats

Fjärr- och distansundervisning

Vecka 4 (25-29 januari)

Åk 7

Åk 8, Åk 9

Vecka 5 (1-5 februari)

Åk 8

Åk 7, Åk 9

Vecka 6 (8-12 februari)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

 

Klicka här för information om vad som gäller för distansundervisningen. Detaljerad information går dessutom ut särskilt till elever och vårdnadshavare via Vklass.

Skolmåltider för högstadieelever under distansundervisning
Kommunen erbjuder kylda skolmåltider under distansundervisningen för högstadiets elever. Det lämnas ut fem måltider vid varje tillfälle och utlämning sker på måndagar mellan klockan 15.00 och 17.00 på ordinarie skola.

  • Beställning för vecka 4 är senast den 20 januari klockan 20.00.
  • Beställning för vecka 5 och 6 är senast den 25 januari klockan 20.00.

Länk för beställningen av kyld mat kommer att finns i V-klass.

Bud får gärna hämta till flera elever för att undvika eventuell trängsel. Avprickning görs vid utlämningen.

Nytt beslut gällande distansundervisning gymnasieskolan

Partiell distansundervisning för elever på Marks gymnasieskola till och med den 1 april 2021. Det fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om den 22 januari. Mer information om beslutet, om eventuella undantag och hur det fungerar praktiskt finns på Marks Gymnasieskolas webbplats.

Gymnasiesärskolan och individuella programmet är undantagna distansundervisning och fortsätter med skolförlagd undervisning. APL och lärlingsplatser genomförs så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Lunchrutin under distansundervisningen gällande elever på Marks Gymnasieskola

Information om lunchrutiner under distansundervisningen finns på Marks gymnasieskolas hemsida via länken nedan.

Mer detaljerad information finns via länken här till Marks gymnasieskola

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan

Symtomfria barn bör stanna hemma vid covid-19 i familjen

Från och med 1 december gäller följande rekommendationer:

Även symtomfria barn i för- och grundskoleålder stannar hemma om någon i familjen har konstaterats med covid-19. 

  • Sedan tidigare gäller rekommendationer för äldre elever i gymnasieskolan.
  • Syftet är att skapa lugn och arbetsro, så att fokus läggs på det pedagogiska arbeet i skolan.
  • Bedömningen kvarstår om barns låga smittsamhet, att de generellt får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendation via länken här.

Testning av barn och unga

Barn som visar symtom 

Tester visar att barn och unga ofta har milda symtom och ibland ingen symtom alls men kan sprida smittan vidare. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer till landets regioner om att även barn och unga bör testas.

Nedan kan du ta del av myndigheternas rekommendationer och information.

Folkhälsomyndigheten 

VGR

Kommunens stöd till barn, unga och vårdnadshavare 

Under Stöd och omsorg på mark.se har kommunen information och stöd för barn och vårdnadshavare

Under fliken Ung i Mark på mark.se har kommunen samlat information och stöd för unga medborgare 

Prata med barn om corona

Pratar med barn om coronaviruset

Läs om barns reaktion på oro och sorg

 

 

till coronasidan

Publicerad av: Marks kommun