Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Coronainformation

Senast uppdaterad den 29 mars 2021

Skolan följer myndigheters råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Här uppdateras löpande aktuell information för Marks kommuns för-, grund och gymnasieskola.

Partiell distansundervisning för årskurserna 7 till 9

Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun förbereder för en förlängning av högstadieskolornas partiella distansundervisning.  Partiell undervisning innebär att eleverna kommer att turas om att vara på plats i skolan och att ha undervisning på distans. Syftet är att färre elever ska vara på plats samtidigt, för att öka möjligheterna att hålla avstånd.

I det senaste utskicket från Smittskydd Västra Götaland framkom att läget är fortsatt allvarligt. För högstadierna rekommenderas att verksamheten bedrivs utan risk för trängsel vare sig i lärar-/personalgruppen eller bland eleverna och med lokalt anpassade riktlinjer för detta.

Klicka här för att läsa mer om rekommendation från Smittskydd Västra Götaland.

Årskurserna F till 6 samt grundsärskolan omfattas fortsatt inte av detta beslut.  

Vecka

Undervisning på plats

Fjärr- och distansundervisning

Vecka 10 (8-12 mars)

Åk 7

 Åk 8, Åk 9

Vecka 11 (15-19 mars)

Åk 8

Åk 7, Åk 9

Vecka 12 (22-26 mars)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

Vecka 13 (29 mars-1april)

Åk 7

Åk 8, Åk 9

Vecka 14

Påsklov

 

Vecka 15 (12-16 april)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

 

Klicka här för information om vad som gäller för distansundervisningen.

Detaljerad information går dessutom ut särskilt till elever och vårdnadshavare via Vklass.

Skolmåltider för högstadieelever under distansundervisning
Kommunen erbjuder kylda skolmåltider under distansundervisningen för högstadiets elever.

  • Beställning av måltider för samtliga veckor,  alltså 11-15 ska göras senast söndag den 7 mars klockan 20.00.
  • Måltiderna lämnas ut på ordinarie skola varje måndag kl 15.00-17.00.
  • Vid frågor om din beställning, kontakta kostservice@mark.se.
  • Länk för beställningen av kyld mat kommer att finns i V-klass.
  • Bud får gärna hämta till flera elever för att undvika eventuell trängsel. Avprickning görs vid utlämningen.

Beslut gällande distansundervisning gymnasieskolan

Partiell distansundervisning för elever på Marks gymnasieskola gäller till och med den 18 april 2021.

 Följande gäller under veckorna 12 till 15:

Vecka Undervisning på skolan        
12 (22-26 mars)                     Alla elever i årskurs 3
13 (29 mars-1april) Alla elever i årskurs 1
14  Påsklov
15 (12-16 april) Alla elever i årskurs 3

Mer information om beslutet, om eventuella undantag och hur det fungerar praktiskt finns på Marks Gymnasieskolas webbplats.

Gymnasiesärskolan och individuella programmet är undantagna distansundervisning och fortsätter med skolförlagd undervisning. APL och lärlingsplatser genomförs så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Lunchrutin under distansundervisningen gällande elever på Marks Gymnasieskola

Information om lunchrutiner under distansundervisningen finns på Marks gymnasieskolas hemsida via länken nedan.

Mer detaljerad information finns via länken här till Marks gymnasieskola

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan

Nedan kan du ta del av myndigheternas rekommendationer och information.

Folkhälsomyndigheten 

VGR

Kommunens stöd till barn, unga och vårdnadshavare 

Under Stöd och omsorg på mark.se har kommunen information och stöd för barn och vårdnadshavare

Under fliken Ung i Mark på mark.se har kommunen samlat information och stöd för unga medborgare 

Prata med barn om corona

Pratar med barn om coronaviruset

Läs om barns reaktion på oro och sorg

 

 

till coronasidan

Publicerad av: Marks kommun