Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Viktig information distansundervisning högstadiet

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

För högstadiets elever planeras för fortsatt distansundervisning fram till och med vecka 15. Här finns information om vad som gäller vid distansundervisning.

Klicka här för att komma till uppdaterad information om vad som gäller för skolan under den pågående coronapademin.

Följande gäller för Marks kommuns högstadieskolor veckorna 10 till 15

Undervisning

Vecka

Undervisning på plats

Fjärr- och distansundervisning

Vecka 10 (8-12 mars)

Åk 7

 Åk 8, Åk 9

Vecka 11 (15-19 mars)

Åk 8

Åk 7, Åk 9

Vecka 12 (22-26 mars)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

Vecka 13 (29 mars-1apr)

Åk 7

Åk 8, Åk 9

Vecka 14

Påsklov

 

Vecka 15 (12-16 april)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

 

För elever med distansundervisning är det ordinarie schema för elevens klass som gäller. Det är viktigt att eleverna följer schemat eftersom den tid som är utlagd i respektive ämne är grunden för elevens garanterade undervisningstid. Elevuppgifter kommer att läggas upp i Google Classroom eller i Vklass. Lektionerna kommer att hållas på Teams / Google Meet. Närvaro registreras på varje lektion.       

Närvaroregistrering                                

I anslutning till varje lektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du ska få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

Sjukanmälan                                           

Om eleven är så sjuk att eleven inte kan delta i distansstudierna sker frånvaroanmälan på vanligt sätt via Vklass.

Ordningsregler                                       

När utbildningen nu i högre utsträckning sker på internet och elever sitter ensamma hemma med datorn eller mobilen kan utsattheten för kränkningar på nätet öka. Samma ordningsregler gäller även om det är distansundervisning, samma regler för hur vi är mot varandra gäller på internet som i verkliga livet.

Särskilt stöd                                            

Eleven har samma rätt till stöd även vid distansundervisning. Viktigt att vårdnadshavare kontaktar mentor om distansundervisningen inte fungerar så att skolan kan göra rätt anpassningar. Mentor kontaktar rektor och elevhälsoteam. Rektor kan fatta beslut om avsteg från distansundervisning på grupp- eller individnivå utifrån behov av särskilt stöd.

Dator/internet fungerar inte                   

Kontakta din mentor eller IKT-ansvarig på skolan. Kontaktuppgifter finns i Vklass.

Mjukvaran fungerar inte                        

Google Meet, Vklass eller Google classroom fungerar inte och då kan du kontakta din mentor eller IKT-ansvarig på skolan. Kontaktuppgifter finns i Vklass.

Får man vara på skolan?                        

Skolan är stängd men elever kan göra korta besök på skolan för att hämta saker, få teknisk hjälp, för bokade möten med elevhälsa alternativt att rektor beslutat att man får vara på skolan. Förutsättningen är precis som tidigare att man inte har några förkylningssymptom och att personal på skolan vet om besöket. Det är inte tillåtet att vara på skolan av andra anledningar. 

Skolmåltider för högstadieelever under distansundervisning

Kommunen erbjuder kylda skolmåltider under distansundervisningen för högstadiets elever.

  • Beställning av måltider för samtliga veckor,  alltså 11-15 ska göras senast söndag den 7 mars klockan 20.00.
  • Måltiderna lämnas ut på ordinarie skola varje måndag kl 15.00-17.00.
  • Vid frågor om din beställning, kontakta kostservice@mark.se.
  • Länk för beställningen av kyld mat kommer att finns i V-klass.
  • Bud får gärna hämta till flera elever för att undvika eventuell trängsel. Avprickning görs vid utlämningen.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i ordinarie matsedel. Tillbehör som exempelvis bröd, sallad och dryck ingår inte.

Elevhälsa                                                 

Elevhälsans arbete på skolorna fortsätter som vanligt och de finns fortsatt kvar på skolan som stöd för de elever som bäst behöver det. Både elever och vårdnadshavare kan kontakta elevhälsans personal via mail eller telefon.

Föräldramöten och Utvecklingssamtal               

Eventuella föräldramöten sker digitalt under perioden.  Utvecklingssamtal/elevmöten sker digitalt.

Kommunikation med vårdnadshavare    

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare sker i första hand via Vklass. Här läggs information ut kontinuerligt.

Digitala rutiner och resurser                   

Se bilaga ” Digitala rutiner och lösningar för distansundervisning - Information till elever och vårdnadshavare åk 7-9”

Info Digitala rutiner och lösningar för distansundervisning.pdf

Publicerad av: Marks kommun