Viktig information distansundervisning högstadiet

Senast uppdaterad den 19 januari 2021

Högstadiets elever övergår till partiell distansundervisning från 25 januari. Den planeras fortgå under veckorna 4, 5 och 6 och därefter tas nytt beslut. Här hittar du viktig information om vad som gäller under perioden.

Klicka här för att komma till uppdaterad information om vad som gäller för skolan under den pågående coronapademin.

Följande gäller för Marks kommuns högstadieskolor under veckorna 4, 5 och 6

Undervisning

Vecka

Undervisning på plats

Fjärr- och Distansundervisning

Vecka 4 (25-29 januari)

Åk 7

Åk 8, Åk 9

Vecka 5 (1-5 februari)

Åk 8

Åk 7, Åk 9

Vecka 6 (8-12 februari)

Åk 9

Åk 7, Åk 8

 

All undervisning fram till sportlovet sker i ett partiellt fjärr/distansupplägg/ närundervisning. För elever med distansundervisning är det ordinarie schema för elevens klass som gäller. Det är viktigt att eleverna följer schemat eftersom den tid som är utlagd i respektive ämne är grunden för elevens garanterade undervisningstid. Elevuppgifter kommer att läggas upp i Google Classroom eller i Vklass. Lektionerna kommer att hållas på Teams / Google Meet. Närvaro registreras på varje lektion.       

Närvaroregistrering                                

I anslutning till varje lektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du ska få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

Sjukanmälan                                           

Om eleven är så sjuk att eleven inte kan delta i distansstudierna sker frånvaroanmälan på vanligt sätt via Vklass.

Ordningsregler                                       

När utbildningen nu i högre utsträckning sker på internet och elever sitter ensamma hemma med datorn eller mobilen kan utsattheten för kränkningar på nätet öka. Samma ordningsregler gäller även om det är distansundervisning, samma regler för hur vi är mot varandra gäller på internet som i verkliga livet.

Särskilt stöd                                            

Eleven har samma rätt till stöd även vid distansundervisning. Viktigt att vårdnadshavare kontaktar mentor om distansundervisningen inte fungerar så att skolan kan göra rätt anpassningar. Mentor kontaktar rektor och elevhälsoteam. Rektor kan fatta beslut om avsteg från distansundervisning på grupp- eller individnivå utifrån behov av särskilt stöd.

Dator/internet fungerar inte                   

Kontakta din mentor eller IKT-ansvarig på skolan. Kontaktuppgifter finns i Vklass.

Mjukvaran fungerar inte                        

Google Meet, Vklass eller Google classroom fungerar inte och då kan du kontakta din mentor eller IKT-ansvarig på skolan. Kontaktuppgifter finns i Vklass.

Får man vara på skolan?                        

Skolan är stängd men elever kan göra korta besök på skolan för att hämta saker, få teknisk hjälp, för bokade möten med elevhälsa alternativt att rektor beslutat att man får vara på skolan. Förutsättningen är precis som tidigare att man inte har några förkylningssymptom och att personal på skolan vet om besöket. Det är inte tillåtet att vara på skolan av andra anledningar. 

Skolmåltider för högstadieelever under distansundervisning

Kommunen erbjuder kylda skolmåltider under distansundervisningen för högstadiets elever. Det lämnas ut fem måltider vid varje tillfälle och utlämning sker på måndagar mellan klockan 15.00 och 17.00 på ordinarie skola vid varuintaget det vill säga utomhus.

  • Beställning för vecka 4 är senast den 20 januari klockan 20.00.
  • Beställning för vecka 5 och 6 är senast den 25 januari klockan 20.00.

Länk för beställningen av kyld mat kommer att finns i V-klass.

Bud får gärna hämta till flera elever för att undvika eventuell trängsel. Avprickning görs vid utlämningen.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i ordinarie matsedel. Tillbehör som exempelvis bröd, sallad och dryck ingår inte.

Elevhälsa                                                 

Elevhälsans arbete på skolorna fortsätter som vanligt och de finns fortsatt kvar på skolan som stöd för de elever som bäst behöver det. Både elever och vårdnadshavare kan kontakta elevhälsans personal via mail eller telefon.

Föräldramöten och Utvecklingssamtal               

Eventuella föräldramöten sker digitalt under perioden.  Utvecklingssamtal/elevmöten sker digitalt.

Kommunikation med vårdnadshavare    

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare sker i första hand via Vklass. Här läggs information ut kontinuerligt.

Digitala rutiner och resurser                   

Se bilaga ” Digitala rutiner och lösningar för distansundervisning - Information till elever och vårdnadshavare åk 7-9”

Info Digitala rutiner och lösningar för distansundervisning.pdf

Publicerad av: Marks kommun