Testning av barn och unga rekommenderas

Senast uppdaterad den 28 december 2020

Folkhälsomyndigheten har gått ut med en ny vägledning till regionerna om att smittspåra pågående covid-19-infektion även hos barn och unga. Syftet är att få en snabbare återgång till skola och andra vardagsaktiviteter vid ett negativt provsvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.
Syftet med att provta barn och unga är de snabbare kan återgå till skola och andra vardagsaktiviteter om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Yngre förskolebarn - stanna hemma i första hand - utan provtagning

När det gäller yngre barn i förskola, rekommenderas att de i första hand stannar hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå när det har gått 7 dagar efter insjuknandet och/eller efter 2 dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom och ett bra allmäntillstånd.

Gymnasie- och grundskoleelever och barn i förskoleklass

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men blir oftast lindrigare sjuka. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Nytillkomna symtom är mag-och tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, som är vanligare hos barn än hos vuxna.

Åter till skolan? Vänta 7 dagar efter insjuknandet eller efter 2 symtomfria dagar

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvar lindriga symtom som till exempel torrhosta och lätt snuva, när det har gått 7 dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Barn-och utbildningsförvaltningen i Marks kommun har gått ut med Folkhälsomyndighetens  rekommendationer till samtliga verksamheter.

Läs mer på Närhälsans hemsida om vad som gäller vid provtagning och hitta din vårdcentral

 Följ länken här till Närhälsans hemsida

Publicerad av: Marks kommun