Dialogmöten

Senast uppdaterad den 26 september 2018

Barn- och utbildningsnämnden genomförde en serie dialogmöten under våren 2018. Sammanställning har redovisats på nämndens möte 2018-09-13 och därefter skickats till kommunstyrelsen.

Syftet med mötena är att informera föräldrar om de diskussioner som förs om förändringar vad gäller skolors organisation samt samla in synpunkter och frågor om de samma.

Berörda föräldrar har fått inbjudan från respektive skola.

  • Nedan finner du lokalutredningen från 2015 och de senaste dokumenten som behandlats på nämnden
  • Formuläret för att lämna synpunkt, ställa en fråga är stängt.

Publicerad av: Marks kommun