Frågor och svar

Senast uppdaterad den 21 juni 2018

Här hittar du svar på frågor som ställts till kommunen i samband med skoldialogen om lokaler.

Frågor

Hur många behöriga lärare var det i Haby?

I höstas hade 65 procent av lärarna i årskurs 1-3 en pedagogisk högskoleexamen. Och andelen med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne var 42,9 procent. Sen dess har andelen behöriga blivit sämre eftersom en behörig lärare slutade med pension och blev ersatt av en obehörig.

 

Synpunkter

  • Ett avvecklande av Habyskolan är i min åsikt inte aktuell förrän ni kan erbjuda befintlig ny skola. Alternativet att flytta eleverna till Parkskolan som redan befinner sig i kaos och är full är inget alternativ. Inte heller sätta våra barn i baracker eller paviljonger är något alternativ. Våra barn ska inte bara förvaras någonstans, de är vår framtid! Av mötet som hölls den 7/5 i Ängskolans matsal så kom jag till slutsatsen att enda anledningen till att Habyskolan ska avvecklas är p.g.a. lågt antal elever samt behörigheten på personalen är låg. Det fanns inga argument för några andra anledningar. Och anledningen till att antalet elever samt behörigheten på personalen är låg är p.g.a. nedläggningshotet som funnits i många år. Hade skolan marknadsförts på ett positivt sätt hade den fått fler elever och fler lärare hade sökt sig till skolan. Tänk om, gör rätt! Skapa en trygghet för våra barn!
  • Kan ni vänta med att avveckla skolan tills en ny skola är byggd?Jag tycker att det är bra att ha kvar habyskolan, då jag är helt emot att ha en större skola, eller vad nu det kan tänkas bli.
  • När man läser Budget 2018-2021, Beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-23, sidan 4: Attraktivt att bo, besöka och driva företag i Mark (service). "För många familjer som flyttar till Mark är skolan viktig. Då behöver det finnas skolor på många platser i kommunen...." Hur stämmer det när ni vill lägga ner alla småskolor i slutändan!!!
  • Helt vansinnigt att lägga ner de mindre skolorna...för att ha dessa stora skolor...vem är vinnarna och förlorarna....
  • Jag läser i förslaget att även Torestorpskolan kommer att avvecklas när man väl stängt igen skolan i Öxabäck. Varför pratar inte ansvariga om detta? NÄR kommer man att informera föräldrar i Torestorp?
  • Förälder från Öxabäckskolan tycker att ett nytt möte behöver ordnas eftersom alla berörda föräldrar inte blev inbjudna, enligt uppgift endast en klass.
  • Vägen mellan Sätila och Fotskäl är smal, särskilt på vintern. Regler för vad som gäller för vägar där skolbussar kör efterlyses.
  • Kommunen bör använda de små skolorna som konkurrensfördel och därmed få fler skattebetalare. Att priserna på hus i området kring Fotskäl har skjutut i höjden tas som intäkt för stt det är populärt. Förslagsställaren tycker också att fler bostäder bör byggas där. 
  • Om det är svårt att få till specialämnen i små skolor, låt då bybarnen ta del av den stora satsningen av kulturcentrum i Kinna och förlägg dessa ämnen där.

Publicerad av: Marks kommun