Logopeder inom skolan

Senast uppdaterad den 2 februari 2017

Logopederna arbetar främst konsultativt samt främjande och förebyggande. Uppdraget är att stödja rektorer, personal, barn/elever och föräldrar genom konsultation/handledning i ärenden kring tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Logopederna arbetar mot både förskoleklass, grundskola samt grundsärskola men med fokus på förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskolan årskurs 1-6.

Publicerad av: Marks kommun