Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Stödteam

Senast uppdaterad den 2 februari 2017

Stödteamet riktar sig mot grundskolan F-9. Stödteamets uppdrag är att stödja skolornas arbetslag med t.ex. förslag på olika pedagogiska strategier.

I stödteamet ingår lärare, specialpedagog och socialpedagog. Stödteamet arbetar operativt med elever i komplexa lärsituationer och med lärare som ingår i arbetslag kring dessa elever. Teamet arbetar konsultativt med enskilda lärare eller arbetslag. I stödteamets uppdrag ligger det också att arbeta förebyggande och främjande framför allt med ” Kommunens plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro i grundskolan och grundsärskolan”.

Publicerad av: Marks kommun