Försäkring

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grund-
försäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring för sina barn.

Marks kommun har från 2018 avtal med försäkringsbolaget Protector

Försäkringsnummer är 709513-1.1.

 

Skadeanmälan

Skadeanmälan kan ske via blankett eller på Protectors hemsida. Använder du hemsidan, tryck på "Anmäl skada", "Person" och så "Kommunolycksfall".

Har skadan skett före 2018 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finner du nedan.

Åtgärder vid skada:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post

Kontakt

Protector
Telefon kontorstid: 08-410 637 15
E-post: skador@protectorforsakring.se
www.protectorforsakring.se

Publicerad av: Marks kommun