Försäkring

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen är en grund- försäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring för sina barn.

Marks kommun har från 2014 avtal med försäkringsbolaget Folksam. I försäkringsbeskedet kan du läsa mer vad försäkringen omfattar. Försäkringsnummer är K 47779. 

Skadeanmälan

Skadeanmälan kan ske via telefon 0771-960 960 eller hemsidan. Använder du hemsidan väljer du Olycksfall i Skadeanmälan.

Har skadan skett före 2014 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finner du nedan.

Åtgärder vid skada:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Kontakta försäkringsbolaget vid behov av taxiresor till/från skola! Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas. 

Publicerad av: Marks kommun