Olycksfallsförsäkring

Senast uppdaterad den 21 oktober 2020

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade på heltid det vill säga dygnet runt året runt. Finns även vissa grupper som är försäkrade under verksamhetstiden.

Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring.

I försäkringsbeskedet går att läsa mer om vad olycksfallsförsäkringen omfattar samt åtgärder vid skada.

Försäkringsbolaget är Protector.
Försäkringsnummer 709513-1.1.
Telefon kontorstid 08-410 63 700.

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan
Skadeanmälan kan ske via blankett eller på Protectors hemsida. Använder du hemsidan, tryck på "Anmäl skada", "Person" och så "Kommunolycksfall".

Har skadan skett före 2018 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finner du nedan.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p g a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.

 

Publicerad av: Marks kommun