Olycksfallsförsäkring

Senast uppdaterad den 20 april 2022

Alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade på heltid. Heltid innebär dygnet runt året runt. Det finns även vissa grupper som är försäkrade under verksamhetstiden.

Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och gäller inte vid sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring.

I försäkringsbeskedet går att läsa vad som ingår i olycksfallsförsäkringen samt åtgärder vid skada.

Försäkringsbolaget är Protector.
Försäkringsnummer 709513-1.1.
Telefon kontorstid 08-410 63 700.

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan
Skadeanmälan kan göras via blankett eller på Protectors hemsida. Använder du hemsidan, tryck på "Anmäl skada", "Person" och så "Kommunolycksfall".

Har skadan skett före 2018 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finns nedan.

Åtgärder vid skada

  • Kontakta läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tidsperiod behovet av taxi gäller. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för godkännande. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.

 

Publicerad av: Marks kommun