Björketorp, Björketorps förskola

Björketorps förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Björketorps förskola ligger mitt i byn i Björketorp med barn i åldrarna 1-6 år. Vi har tre avdelningar, Pyret, Polarn och Filuren. Avdelningarna är åldersindelade vilket innebär att miljöerna är anpassade för varje barns ålder. I samma byggnad finns också F-6 skolan samt Björketorps fritids.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan lpfö 98/10.

Vår målsättning är att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Aktiviteterna och miljön skall vara roliga, utforskande och stimulerande. Lärandet skall vara utvecklande och lustfyllt.

Vi vill att barnen ska känna sig sedda, omtyckta och hörda. Vi vill att de ska bli trygga i sig själva, med oss och i gruppen samt utvecklas till självständiga individer. Vi vill att barnen ska lära sig ta ansvar, samt visa respekt för varandra och miljön.

Vi är ute mycket varje dag i alla väder. Leken utvecklas och förändras i olika väderlekar, därför tycker vi att det är viktigt att barnen får möjlighet att uppleva allt väder.

Genom observationer, barnens intresse och kunskaper formar vi vår verksamhet. Vi arbetar varje läsår med ett gemensamt tema.

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun