Fotskäl, Fotskäls förskola

Fotskäls förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 mars 2022

Fotskäls förskola ligger i direkt anknytning till Fotskäls skola och fritidshem. Förskolan har närhet till skog och natur.

Förskolans barn är indelade i fyra mindre grupper under stora delar av dagen. På Ängen finns förskolans yngsta barn, 1 till 2 år. På Hagen går barnen 2 till 3 år och på Gläntan går barnen 4 till 5 år. Runt förskolan finns en utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet. 

Förskolans prioriterade mål under 2021-2022

På förskolan arbetar vi mot målbilden ”Alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö”.

  • På förskolan arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för att bygga hållbara relationer till människor, material och miljö. 
  • På förskolan arbetar vi aktivt för att skapa en stimulerande lärmiljö där relationer mellan människor, material och miljö ger förutsättningar för en meningsfullt lärande får både barn och vuxna.  
  • Barn och utbildningensnämndens mål: Förskolor, grundskolor, grundsärskola och fritidshem ska erbjuda en kvalitativ likvärdig utbildning som möter varje barn och elevers behov. 

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun