Fotskäl, Fotskäls förskola

Fotskäls förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 september 2022

Fotskäls förskola ligger i direkt anknytning till Fotskäls skola och fritidshem. Förskolan har närhet till skog och natur.

Förskolans barn är indelade i fyra mindre grupper under stora delar av dagen. På Ängen finns förskolans yngsta barn, 1 till 2 år. På Hagen går barnen 2 till 3 år och på Gläntan går barnen som är 4 år och på Dungen som ligger i Fotskälsskolans lokaler går förskolans 5 åringar. Runt förskolan finns en utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet. 

Förskolans prioriterade mål under 2022-2023

På förskolan arbetar vi mot målbilden ”Alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö”.

  • Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.
  • Undervisningen ska utgå från barnens intressen och lärprocesserna ska synliggöras i gruppens dokumentation i vklass och utvecklingsplan.

 

Publicerad av: Marks kommun