Fotskäls förskola

Fotskäls förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 maj 2018

Fotskäls förskola ligger i direkt anknytning till Fotskäls skola och fritidshem. Förskolan har närhet till skog och natur. Förskolans barn är indelade i fyra mindre grupper under stora delar av dagen. På Ängen finns förskolans yngsta barn, 1–2 år. Gläntan är delad i en tre- och en fyraårsgrupp; Blå superhjältarna och Gulagruppen. Dungen där förskolans femåringar går har en hemvist inne på skolan. Runt förskolan finns en utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet.

Förskolans prioriterade mål under 2017–2018

Under läsåret 2017–2018 deltar förskolans pedagoger i läslyftet för förskolan som förenar förskolans arbete med tema demokrati med läslyftet för förskolan. Verksamheten ska ge utrymme för alla barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Så att alla barn ges möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun