Fotskäls förskola

Fotskäls förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Fotskäls förskola är en nybyggd förskola som togs i bruk hösten 2012 och ligger i utkanten av Fotskäl. Förskolan består av två avdelningar, Ängen och Gläntan. Avdelningarna är åldersindelade så att miljön kan anpassas efter barnen ålder. Det minsta barnen har sin vila förlagd i vagn utomhus. Förskolan ligger i samma byggnad som skolan. På skolan finns förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem.

Ledord i hela huset, både skola och förskola, är att alla ska uppleva trygghet och glädje. Detta leder i sin tur till kunskap. Vi är två avdelningar men vi strävar efter att det ska kännas som EN förskola. Genom att vi har en gemensam entré och glasdörrar mellan oss så blir vi-känslan starkare.

Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö – 98/10 och under läsåret 2015/2016 arbetar vi med demokrati med fokus på barns inflytande. Vårt mål är att barnen ska få ett reellt inflytande och känna sig delaktiga i utformningen av verksamheten. Vårt övriga mål är att alla barn utvecklas till självständiga individer som lär sig ta eget ansvar och visar respekt för varandra och vår gemensamma miljö. Vi utformar vår verksamhet med utgångspunkt från observationer av barnens lek och barnens intressen. Vi har alltid barnens bästa i fokus i allt vi gör.

Adress

Tostaredsvägen 34
519 96 Fotskäl 

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun