Fritsla, Bjälbo förskola

Bjälbo förskola, Fritsla.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 juni 2020

Bjälbo Förskola ligger mitt inne i sköna gröna Fritsla. Det är en gammal fabrikörsbostad med mycket generösa ytor inomhus och till detta ett annex som är tillbyggt som förskola.

Förskolans gård är en stor parkliknande trädgård med bland annat fruktträd och bärbuskar. Det finns möjlighet till odling och att följa naturen med dess årstidsväxlingar på nära håll. Hela gården är omgiven av en stor vacker mur med ståtliga grindar. Det finns ett stort uterum som är byggt för pedagogisk verksamhet och i en närliggande skog har förskolan tillgång till vindskydd.

De allra äldsta barnen i förskolan finns på avdelningen Björken som är i paviljonger belägna vid Fritsla skolan, det ger möjligheter till ett nära samarbete med förskoleklass och skolan. Där finns en närhet till skolskogen, viss tillgång till idrottshallen och biblioteket.

 

Verksamhet

Bjälbo förskola är certifierade i Grön Flagg som är Håll Sverige Rents program. Det ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.

I vårt område fokuserar vi på att skapa lärmiljöer där barnens nyfikenhet och lust att lära står i centrum, för att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt och är lyhörda för barnens tankar och idéer. Barnen visar vägen för fortsatt arbete. Dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet, den gör vi tillsammans med barnen för att göra barnen medvetna om sitt eget lärande.

Hos oss möter barnen vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett rikt lärande under hela dagen utifrån våra styrdokument.

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun