Fritsla, Bjälbo förskola

Bjälbo förskola, Fritsla.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

I en direktörsvilla från förra seklet, arbetar erfarna och entusiastiska pedagoger för att stimulera barns lärande på 2000-talet.

Verksamhet

På Bjälbo finns fyra avdelningar.

Björken med barn i ålder 5-6 år är för närvarande placerade i egna lokaler på Fritslaskolan. Tornet med barn i ålder 3-5 år är på övervåningen i den stora villan. Slottet med barn i ålder 1-3 år är på den nedre våningen. Borgen med barn i ålder 3-5 år finns i annexet.

Inriktning

Till förskolan hör en stor parkliknande trädgård med många pedagogiska möjligheter. I närliggande skog har vi vårt eget vindskydd. Dessa är en stor inspirationskälla för oss.

Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska känna trygghet hos oss. Med tryggheten kommer glädjen och lusten att lära. Vi vill ge alla barn möjligheter att lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun