Fritsla, Björsgårdens förskola

Björsgårdens förskola, Fritsla.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 juni 2020

Björsgårdens förskola ligger mitt inne i sköna gröna Fritsla.

Det är en förskola med fyra avdelningar, vår inriktning är språk och litteratur. På Aratorpsvägen finns tre åldersindelade avdelningar Grodan 1-3 år, Haren 3-4 år och Älgen 3-4 år.

Prästkragen är en fristående avdelning som är belägen i ändamålsenliga lokaler i församlingshemmet i Fritsla. Där är barnen 1-4 år.

De allra äldsta barnen i förskolan finns på avdelningen Björken (tillhör Bjälbo förskola) som är i paviljonger belägna vid Fritsla skolan, det ger möjligheter till ett nära samarbete med förskoleklass och skolan. Där finns en närhet till skolskogen, viss tillgång till idrottshallen och biblioteket.

Vi har på alla enheterna ett nära samarbete mellan avdelningar och strävar efter att arbeta i mindre grupper.

 

Verksamhet
I vårt område fokuserar vi på att skapa lärmiljöer där barnens nyfikenhet och lust att lära står i centrum, för att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt och är lyhörda för barnens tankar och idéer. Barnen visar vägen för fortsatt arbete. Dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet, den gör vi tillsammans med barnen för att göra barnen medvetna om sitt eget lärande.

Hos oss möter barnen vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett rikt lärande under hela dagen utifrån våra styrdokument.

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun