Fritsla, Björsgårdens förskola

Björsgårdens förskola, Fritsla.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 5 april 2022

Björsgårdens förskola ligger mitt inne i sköna gröna Fritsla.

Förskolan är fördelad på två enheter. På Aratorpsvägen finns tre avdelningar Grodan, Haren och Älgen.
Prästkragen är belägen i församlingshemmet i Fritsla, även där är barnen indelade i tre mindre grupper.
Verksamhet
I vårt område fokuserar vi på att skapa lärmiljöer där barnens nyfikenhet och lust att lära står i centrum, för att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt och är lyhörda för barnens tankar och idéer. Barnen visar vägen för fortsatt arbete. Dokumentation är en naturlig del av vår verksamhet, den gör vi tillsammans med barnen för att göra barnen medvetna om sitt eget lärande.

Hos oss möter barnen vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett rikt lärande under hela dagen utifrån våra styrdokument.

Publicerad av: Marks kommun