Öxnevalla, Karstorps Naturförskola

Karstorp Naturförskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023

Karstorps Naturförskola ligger i Öxnevalla, ute på landsbygden, med skog, ängar och åkrar som närmsta grannar. Vår förskola har en avdelning för barn i åldrarna ett till fem år.

Hos oss arbetar fyra pedagoger. Vi delar barnen i mindre grupper där vi kan möta varje barns utveckling och behov. Att skapa trygghet, närhet och en utvecklande miljö ser vi som en grund till det lustfyllda lärandet. Ett lärande som utmanar och väcker nyfikenhet och stärker varje barns självkänsla och självständighet.

All mat tillagas i vårt kök av vår kokerska med en hög andel ekologiska råvaror. 

Inriktning

Naturen är ständigt närvarande och en högt prioriterad del av vår verksamhet. Det mest grundläggande för oss är, att i lek och genom organiserade aktiviteter lyfta och utveckla barns nyfikenhet för djur och natur. Genom vår närhet till naturen förlägger vi stor del av vår verksamhet i vår närmiljö. I våra olika grupper går vi regelbundet till skogen och vattenfallet där vi utforskar och lär kring vatten, småkryp, djur och växter. Vi väver in språk, matematik och naturvetenskap i allt vi gör.

" Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (Lpfö 98/10)

Vår verksamhet är miljöanpassad och vi sopsorterar och komposterar vårt hushållsavfall. Vi odlar, för att lära oss om kretsloppet och för att ha lite gott att äta och blommor att plocka.

Vi arbetar ständigt med att forma nya utemiljöer och utveckla vår utepedagogik.

 

Publicerad av: Marks kommun