Horred, Loftsgårdens förskola

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Förskolan ligger centralt i Horred med närhet till skog och sjö. Vi har nära till skolan vilket gynnar samarbetet oss emellan.

Loftsgårdens förskola kännetecknas av stora ljusa lokaler med många möjligheter. Vi har ett eget kök med två kokerskor som lagar nyttig och näringsriktig kost.

Gården är stor och fin och inspirerar till mycket lek vilket stimulerar barnens utveckling. Vi har stora möjligheter att utnyttja den närbelägna skogen för både lek och lärande.

Vi arbetar åldersindelat i tre olika kompasser, lilla, mellan och stora. I mindre grupper ser vi varje barn och kan stödja och stimulera varje enskilt barns lärande och utveckling. 

Inriktning

  • Vi arbetar efter förskolans  läroplan Lpfö98(reviderad 2010). Tillsammans med föräldrarna skall förskolan lägga grunden till öppna, hänsynsfulla och självständiga människor.
  • Att skapa en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik är vår främsta målsättning.
  • Vi arbetar med ett genomgående tema i hela huset. Nu fokuserar vi på Jorden.
  • Ledorden för Loftsgårdens förskola är att utmana, utveckla och skapa glädje i förskolans vardag, där barnens behov och intresse styr.

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun