Hyssna förskola

Hyssna förskola.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 28 november 2016

Förskolan finns mitt i byn med skog, vatten och jordbruk i dess närhet. Byggnaden är i ett plan omgärdad av en stor lekgård. Vi använder oss i stor utsträckning av miljön runtomkring oss. Här finns tillgång till vår vackra bokskog, ån Surtan som rinner rakt igenom byn och vår fantastiska skolskog. I skolskogen kan barnen upptäcka naturen på egen hand och det finns tillgång till eldstad och vindskydd.

Hyssna förskola har fem avdelningar där alla är syskongrupper för barn mellan 1- 5 år. Alla avdelningar har öppet klockan 07:00-17:00. Mellan klockan 06:00 och 07:00 samt 17:00 och 17:30 har vi öppet på en avdelning för de barn som behöver. 

Vi strävar efter att vara en öppen förskola med gott samarbete mellan oss, barnet och vårdnadshavaren.

Målsättning för Hyssna förskola

Vi arbetar utifrån förskolans reviderade läroplan LPFÖ 98/10 och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet.

Förskolans traditionella arbetssätt kvarstår men måste utvecklas. Därför arbetar vi efter Läroplanens förtydligande kring språk/ kommunikation, matematik och naturvetenskap/ teknik.

Adress

Lockövägen 5
511 68 Hyssna

Använd förskolans e-tjänster

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. 

Publicerad av: Marks kommun