Hyssna, Hyssna förskola

Hyssna förskola.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 mars 2022

Hyssna förskola ligger mitt i byn med vacker bokskog och jordbruk alldeles i runt knuten. Runt förskolan finns en stor utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

På Hyssna förskola lagas maten av vår kokerska Anna. Förskolan har sex avdelningar. På avdelningarna Utforskarna Grön, Orange och Lila hittar vi barnen som är 1 till 2 år. På avdelningarna Upptäckarna Blå är barnen 3 till 4 år. Förskolans alla 5-åringar är tillsammans på avdelning Uppfinnarna. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet. 

Förskolans prioriterade mål under 2021-2022

På förskolan arbetar vi mot målbilden ”Alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö”.

  • På förskolan arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för att bygga hållbara relationer till människor, material och miljö. 
  • På förskolan arbetar vi aktivt för att skapa en stimulerande lärmiljö där relationer mellan människor, material och miljö ger förutsättningar för en meningsfullt lärande får både barn och vuxna.  
  • Barn och utbildningensnämndens mål: Förskolor, grundskolor, grundsärskola och fritidshem ska erbjuda en kvalitativ likvärdig utbildning som möter varje barn och elevers behov. 

Publicerad av: Marks kommun