Hyssna, Hyssna förskola

Hyssna förskola.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 december 2019

Hyssna förskola ligger mitt i byn med vacker bokskog och jordbruk alldeles i runt knuten. Runt förskolan finns en stor utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

På Hyssna förskola lagas maten av vår kokerska Anna. Förskolan har fem avdelningar. På avdelningarna Solen, Månen, Stjärnan och Pluto hittar vi barnen som är 1–4 år. Här är barnen indelade i två mindre grupper stora delar av dagen, en grupp för avdelningens yngsta 1–2 år och en grupp för barnen som är 3–4 år.  Förskolans alla 5-åringar är tillsammans på avdelning Galaxen.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet. Under läsåret 2019-2020 deltar förskolans pedagoger i läslyftet för förskolan.

Förskolans prioriterade mål under 2019-2020 (som förenar förskolans arbete med tema demokrati med läslyftet för förskolan)

Barn relation till Naturkunskap och teknik
"Utbildningen ska tillvarata barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barn ska erbjudas en stimulerande miljö, där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning samt samtala om litteratur och texter".

Använd förskolans e-tjänster

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. 

Publicerad av: Marks kommun