Hyssna, Hyssna förskola

Hyssna förskola.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 september 2022

Hyssna förskola ligger mitt i byn med vacker bokskog och jordbruk alldeles i runt knuten. Runt förskolan finns en stor utegård som lockar till lek, upptäckter och lärande.

På Hyssna förskola lagas maten av vår kokerska Anna. Förskolan har sex avdelningar. På avdelningarna Utforskarna  Orange och Lila hittar vi barnen som är 1 till 2 år. På avdelningarna Upptäckarna Gul och Röd är barnen 3 till 4 år. Förskolans alla 5-åringar är tillsammans på avdelning Uppfinnarna Blå. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för förskolans verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och ser vår verksamhet som det första steget i det livslånga lärandet. 

Förskolans prioriterade mål under 2022-2023

På förskolan arbetar vi mot målbilden ”Alla barn har rätt till en professionell pedagog som bedriver en god undervisning i en stimulerande lärmiljö”. 

  • Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.
  • Undervisningen ska utgå från barnens intressen och lärprocesserna ska synliggöras i gruppens dokumentation i vklass och utvecklingsplan.

Publicerad av: Marks kommun