Kinna, Lyckegårdens förskola

Lyckegårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 4 maj 2023

Vår förskola ska vara en trygg och härlig plats att upptäcka på. En plats där barnen får utrymme till att lyckas och att utforska tillsammans med andra kamrater och vuxna.

OBS! Verksamheten på Lyckegårdens förskola kommer från och med 20230710 att byta lokal och adress från Lyckegårdens förskola, Lilla Lyckegatan 7 till Strömbackens förskola, Strömbacken 19.

Anledningen till verksamheten behöver byta lokal är att Lyckegårdens förskola planeras att rivas i projekteringen av nya Kinna centrum.

Lyckegårdens förskola ligger centralt i Kinna och vi har bra chans till promenader både till skogen och natur men också att utforska och upptäcka Kinna centrum. Den har två avdelningar Ekorren för 1 till 3-åringar och Ugglan för 3 till 5-åringar. Vi är ett litet hus och arbetar mycket tillsammans.   

Läsåret 2021/22 har vi temat ”Världens språk” vilket vi utgår ifrån i vår undervisning tillsammans med barnen. Vi delar upp oss i mindre projektgrupper där vi utgår från förskolans tema och barnens intressen.

För oss på Lyckegården är förskolans fysiska och psykiska miljö viktigt för barnens lärande och vi arbetar hela tiden med att utveckla våra lärmiljöer efter barnens intressen och behov.

Pedagogerna utbildar sig kollegialt med Skolverkets satsning Läslyftet i förskolan och vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för barns tidiga intresse för läsande och skrivande.

 

 

Publicerad av: Marks kommun