Kinna, Lyckegårdens förskola

Lyckegårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

På Lyckegårdens Förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

 • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
 • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
 • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns
 • En plats som stimulerar och utmanar
 • En plats att mötas på
 • En plats att lyckas på
 • En plats att växa på

Vår verksamhet

På Lyckegårdens Förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom. Lyckegårdens förskola erbjuder verksamhet som är anpassad till alla barn och föräldrar. Vi arbetar med två åldersindelade barngrupper, hos Bubblorna går barn 1 till 3 år och hos Tigrarna går barn 3 till 5år. Vi utgår ifrån barnens inneboende kraft och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. Utifrån barnens behov och lust att lära, får vi nya infallsvinklar och ställs inför nya utmaningar.

Inriktning

 • Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö -18.
 • Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi under nu utgår från ”mötesplatser”, både fysiska och mentala. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
 • Vi är ute mycket varje dag i alla väder. Utomhus är miljön föränderlig beroende på barnens lust för lärandet.
 • Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka barnens    språkutveckling. Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan pedagoger och barn ska främjas hos oss.

Dokumentation i Pluttra

Vi dokumenterar barnens lärande med verktyget Pluttra där du som vårdnadshavare kan följa vår verksamhet och få en inblick om ditt barns dag på förskolan. Då kan du tillsammans med ditt barn prata om hur dagen har varit och vad de har gjort.

Besök Lyckegården

Du som förälder har möjlighet att komma och besöka förskolan inför eventuell placering. Ring och boka tid.

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun