Kinna, Lyckegårdens förskola

Lyckegårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

På Lyckegårdens Förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

 • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
 • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
 • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns
 • En plats som stimulerar och utmanar
 • En plats att mötas på
 • En plats att lyckas på
 • En plats att växa på

Vår verksamhet

På Lyckegårdens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom. Förskolanerbjuder verksamhet som är anpassad till barnets behov. Vi arbetar med två åldersindelade barngrupper, hos Bubblorna går barn 1 till 3 år och hos Tigrarna går barn 3 till 5 år. Vi utgår ifrån barnens inneboende kraft och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. Utifrån barnens behov och lust att lära, får vi nya infallsvinklar och ställs inför nya utmaningar.

Inriktning

 • Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö -18.
 • Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från ”mötesplatser”, både fysiska och mentala. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
 • Vi är ute varje dag och i alla väder. Utomhus är miljön föränderlig beroende på barnens lust för lärandet.
 • Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka barnens    språkutveckling. Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan pedagoger och barn ska främjas hos oss.

Besök Lyckegården

Du som förälder har möjlighet att komma och besöka förskolan inför eventuell placering. Ring och boka tid.

 

Publicerad av: Marks kommun