Kinna, Näktergalens förskola

Näktergalens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

På Näktergalens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

  • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
  • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
  • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns
  • En plats som stimulerar och utmanar
  • En plats att mötas på
  • En plats att lyckas på
  • En plats att växa på

Vår verksamhet

På Näktergalens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom. Vi utgår ifrån barnens behov och lust att lära. Vi arbetar mycket med att dokumentera barnens lärande - att lära genom dokumentation. Nyfikenhet, kreativitet och glädje är några av huvud-ingredienserna på Näktergalens förskola. Vi har som ambition att skapa och bibehålla detta, genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser, erbjuda barnen nya utmaningar och bejaka olikheten för att även skapa mångfald. Vi vill fånga barnens tankar, idéer och kreativitet, på så vis vill vi skapa en tilltro till den egna förmågan hos barnen. Vi jobbar mycket med att ha en röd tråd genom hela husets verksamhet. Förskolan är utrustad med två ateljéer, ett experimentrum, ett vattenleksrum, en greenscreen-studio och en "torgdel" med scen där barnen får utlopp för sin kreativitet. Vi har även en härlig och utmanande gård med lekplats och grindar rakt ut i naturen. På Näktergalens förskola arbetar vi åldersinriktat med barnen fördelade i fem grupper. På Lilla Vingen har de yngre barnen sin hemvist, medan de äldre barnen håller till på Stora Vingen.

Inriktning

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 18. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi under läsåret utgår från ”mötesplatser”, både fysiska och mentala. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.

 

Publicerad av: Marks kommun