Kinna, Näktergalens förskola

Näktergalens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 januari 2023

På Näktergalens förskola utgår vi från barnens behov och lust att lära. Vi arbetar mycket med att dokumentera barnens lärande - att lära genom dokumentation.

Nyfikenhet, kreativitet och glädje är några av huvudingredienserna på Näktergalens förskola. Vi har som ambition att skapa och bibehålla detta, genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser, erbjuda barnen nya utmaningar och bejaka olikheten för att även skapa mångfald.

Vi arbetar åldersinriktat med barnen fördelade i fem grupper. På Lilla Vingen har de yngre barnen sin hemvist, medan de äldre barnen håller till på Stora Vingen.

Vi vill fånga barnens tankar, idéer och kreativitet, på så vis vill vi skapa en tilltro till den egna förmågan hos barnen. Vi jobbar mycket med att ha en röd tråd genom hela husets verksamhet.

Förskolan har en härlig och utmanande gård med lekplats och grindar rakt ut i naturen.  

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 18. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi under läsåret utgår från ”Barn bygger Vär(l)den med hundra språk”. Där koncentrerar vi oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Barnen utmanas till att utveckla sin kreativitet och låta fantasin flöda fritt.

 

Publicerad av: Marks kommun