Kinna, Strömbackens förskola

Strömbackens förskola, Kinna.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 januari 2023

Strömbackens förskola ligger en liten bit utanför centrum i Kinna. Här arbetar vi för glädje, lärande och utveckling.

Tillsammans med barnen skapar vi rum för lärande, ett livslångt sådant. Vi har naturen alldeles runt knuten och den betyder mycket för oss. Just naturen och att skapa en relation till den ligger oss varmt om hjärtat.

Vi är en mindre förskola med två avdelningar, Hattifnatten för 1 till 3-åringar och Filifjonkan för 3 till 5-åringar.  Varje avdelning är sedan indelad i två grupper. Vi arbetar mycket tillsammans över avdelningarna och ser många vinster i det samarbetet för både barn och vuxna.

Vi arbetar projektinriktat i mindre åldersgrupper och låter projekten följa barnens nyfikenhet, frågor och intressen. Vi uppmuntrar barnens kreativitet och låter fantasin flöda fritt, hos oss finns mycket olika material att leka, skapa och utforska med.

För oss är det viktigt att tillsammans med barnen skapa miljöer som både barn och vuxna blir inspirerade av och nyfikna på. Här ges många möjligheter till skapande, lek och lärande i en kreativ, inspirerande och föränderlig miljö.

Sedan höstterminen 2020 arbetar vi med Läslyftet tillsammans med fyra andra förskolor i Kinna. Detta hjälper oss att rikta våra insatser mot barns språkutveckling. Arbetet innebär ett kollegialt lärande med handledning, där vi pedagoger får ta del av aktuell forskning, diskussioner och aktiviteter för att gynna språkutveckling i förskolan, ett väldigt viktigt arbete som Skolverket tagit fram.

 

Publicerad av: Marks kommun