Letebo förskola

Senast uppdaterad den 19 mars 2018

Letebo förskola ligger i ett naturskönt område strax utanför Horred. Letebo förskola har en kristen profil. Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnens lek är det centrala.

Letebo förskola består av en avdelning med cirka 15 barn i åldrarna ett till fem
år. På förskolan arbetar en förskollärare, en fritidspedagog och två
barnskötare. Barnens behov och intressen ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Varje barn får möjlighet att använda olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama och konstruktion.

För oss är miljöfrågorna viktiga och vår verksamhet är förlagd utomhus, i vår unika skog, vid flera tillfällen i veckan. Varje fredag kan ni träffa våra pedagoger på Öppna förskolan i Horred.

Mer information finns på Leteboskolans hemsida

Publicerad av: Marks kommun