Lyckegårdens förskola

Lyckegårdens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 maj 2018

Lyckegårdens förskola erbjuder verksamhet som är anpassad till alla barn och föräldrar. Vi arbetar med tre åldersindelade barngrupper. Vi utgår ifrån barnens inneboende kraft och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. Utifrån barnens behov och lust att lära, får vi nya infallsvinklar och ställs inför nya utmaningar.

Vi ser barnen som kompetenta och jobbar hela tiden med att utveckla vår verksamhet så att vi möter dem på bästa sätt. I grupperna jobbar vi med gemensamt tema och projekt som styrs utifrån barnens intressen.  Vi dokumenterar det som händer i verksamheten för att få möjlighet att reflektera och studera, vad barnen gör och hur vi på ett bra sätt kan arbeta för att möta upp det som intresserar dem. 

Besök Lyckegården

Du som förälder har möjlighet att komma och besöka förskolan inför eventuell placering. Ring och boka tid.

Adress

Lilla Lyckegatan 7
511 54 Kinna

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun