Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Montessoriförskolan Pärlan

Senast uppdaterad den 9 december 2016

På Pärlan i centrala Skene har vi cirka 70 elever. Här finns förskola och grundskola år 1-9. Skolan är inredd i fräscha, rymliga och ljusa lokaler. På vår skola möts du inte i första hand av klassrum med rader av skolbänkar och en kateder. Istället är det en öppen lokal där du hittar elever som arbetar i grupp eller ensamma i olika miljöer. Lärarna finns alltid till hands för att ge hjälp, stöd och undervisning.

Pärlan är en skola som tillämpar montessoripedagogiken i sin verksamhet, en pedagogik som grundades av Maria Montessori.

Pedagogiken grundar sig på att man:

  • anpassar inlärningen efter barnens "intresseperioder" vilka varierar med ålder och mognad
  • tar tillvara barnens spontana lust för arbete genom att låta deras intresse vara motiv nog för att söka kunskap
  • använder sig av arbetsmaterial som stimulerar till både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar
  • hjälper barnet med att "hjälpa sig själv"

På skolan arbetar vi med att:

  • använda av oss av öppna miljöer istället för klassrum
  • uppmuntra barnens nyfikenhet och vilja till att lära
  • hjälpa barnen med att själv finna svaren
  • anpassa inlärningen till varje barns utvecklingsstadium

Publicerad av: Marks kommun