Näktergalens förskola

Näktergalens förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 8 maj 2018

Vi utgår ifrån barnens behov och lust att lära. Vi arbetar mycket med att dokumentera barnens lärande - att lära genom dokumentation.
Nyfikenhet, kreativitet och glädje är några av huvudingredienserna på Näktergalens förskola. Vi har som ambition att skapa och bibehålla detta, genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser, erbjuda barnen nya utmaningar och bejaka olikheten för att även skapa mångfald

Vi vill fånga barnens tankar, idéer och kreativitet, på så vis vill vi skapa en tilltro till den egna förmågan hos barnen. Vi jobbar mycket med att ha en röd tråd genom hela husets verksamhet.

Förskolan är utrustad med två ateljéer, ett experimentrum, ett vattenleksrum, ett musikrum och en "torgdel" med scen där barnen får utlopp för sin kreativitet!

Vi har även en härlig och utmanande gård med lekplats och grindar rakt ut i naturen.

Adress

Vrågatan 3
511 54 Kinna

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun